Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 68181
Toàn hệ thống: 2357336
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 
CÁC MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ
 
1.     Chi Tiết Máy
10.                        TT Gia công – 207115 (2 TC)
11.                        Vật Liệu và Công Nghệ Kim Loại
 
 

Số lần xem trang: 8875
Điều chỉnh lần cuối: 25-03-2010

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử (24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô (24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2014 (24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC) (27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC) (27-01-2010)

THỰC TẬP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (207723 - 3TC) (27-01-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không một tám chín

Xem trả lời của bạn !