Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1760
Toàn hệ thống: 44818
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN KHOA

 

                                   

Chủ tịch: ThS. Trương Quang Trường

Ủy viên: Kiều Văn Đức

Ủy viên: Nguyễn Thị Hồng Điệp

Số lần xem trang : :4922
Nhập ngày : 24-03-2010
Điều chỉnh lần cuối :10-07-2019

CÔNG ĐOÀN

Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngày 13-10-2003(13-05-2009)

Công đoàn ca(26-02-2009)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai tám hai bốn

Xem trả lời của bạn !