Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 49
Toàn hệ thống: 2376
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
***
 
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2010
 

 
KẾ HOẠCH
TỒ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2010 - 2012
 
I.                   MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1.      Mục đích:
-               Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Cơ Khí – Công Nghệ nhiệm kỳ 2008 – 2010.
-               Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Thường Vụ, BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2008 – 2010, bầu BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2010 - 2012.
-               Xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào sinh viên Khoa nhiệm kỳ 2010 – 2012.
2.      Yêu cầu:
-               Chuẩn bị văn kiện, nhân sự, chương trình đại hội theo đúng điều lệ Đoàn.
-               Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đoàn viên Khoa, tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua trong và sau đại hội.
-               BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2010 – 2012 đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn các chức danh, số lượng và cơ cấu hợp lý.
II.                THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – QUY MÔ TỔ CHỨC:
1.      Thời gian: Dự kiến Từ 13g30 đến 17h00 ngày 24 tháng 03 năm 2010 (thứ tư)
2.      Địa điểm: hội trường RD100–Nhà Rạng Đông–Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM.
3.      Quy mô tổ chức:115 đại biểu gồm khách mời và đại biểu chính thức
a)      Đại biểu khách mời:
-               Ban Thường Vụ Đoàn Trường, Ban thư ký Hội Sinh viên trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM.
-               Chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí – Công nghệ.
-               Liên chi Hội sinh viên Khoa, Chi đoàn CBCC Khoa.
-               Trợ lý QLSV Khoa.
b)     Đại biểu chính thức: 108 đại biểu
-               Đại biểu đương nhiên là ủy viên BCH đương nhiệm: 15
-               Đại biểu được bầu chọn từ các Chi đoàn: 90
-               Đại biểu chỉ định: 3
III.             NỘI DUNG:
1.      Đại hội thực hiện 04 nội dung sau:
-               Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2008 – 2010.
-               Xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động phong trào Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2010 – 2012.
-               Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Thường Vụ, BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2008 – 2010.
-               Xây dựng đề án nhân sự và bầu BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2010 - 2012
2.      Chương trình chi tiết:
1)                 Tập trung, ổn định.
2)                 Chào cờ.
3)                 Tuyên bố lý do.
4)                 Giới thiệu đại biểu.
5)                 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên làm việc.
6)                 Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký.
7)                 Đoàn Chủ tịch mời Ban thẩm tra tư cách đại biểu lên đọc báo cáo thẩm tra.
8)                 Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
9)                 Đọc Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn Khoa nhiệm kỳ qua.
10)            Đọc Dự thảo Phương hướng hoạt động phong trào Đoàn Khoa nhiệm kỳ tới.
11)            Thảo luận và thông qua các chỉ tiêu trong phương hướng.
12)            Ban thư ký tổng hợp các ý kiến đóng góp thảo luận của đại biểu.
13)            Đoàn Chủ tịch giới thiệu BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ cũ lên đọc Bản tự kiểm và tuyên bố mãn nhiệm kỳ.
14)            Đoàn Chủ tịch đọc Đề án nhân sự, giới thiệu danh sách đại biểu được đề cử (có kèm theo lý lịch trích ngang) và ứng cử vào BCH Đoàn Khoa nhiệm ký mới.
15)            Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và thông qua trước đại biểu Đại hội.
16)            Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử.
17)            Tiến hành bầu cử.
18)            Công bố kết quả và thông qua BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ mới.
19)            BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ mới ra mắt.
20)            Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.
21)            Đoàn Thư ký thông qua biên bản Đại hội.
22)            Thông qua Nghị quyết Đại hội.
23)            Chào cờ - Bế mạc Đại hội.
IV.              THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:
1.      Đ/c Trương Quang Trường                Bí thư                                              Trưởng ban
2.      Đ/c Nguyễn Đức Tài                          Chủ tịch Hội SV Khoa                       Phó ban
3.      Đ/c Nguyễn Văn Sự                           P.Chủ tịch Hội SV Khoa                   Thành viên
4.      Đ/c Nguyễn Hồng Thanh                    UV BTV Đoàn Khoa                          Thành viên
5.      Đ/c Nguyễn Văn Định                        UV BTV Đoàn Khoa                          Thành viên
6.      Đ/c Lê Quang Trí                               UV Hội SV Khoa                               Thành viên
7.      Đ/c Hoàng Hiệp Hòa                          UV Hội SV Khoa                               Thành viên
V.                 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
-         Ngày 08/03/2010: Lập kế hoạch
-         Ngày 09/03/2010: Xin ý kiến Chi bộ Khoa và BTV Đoàn Trường.
-         Ngày 10/03/2010: Phát hành kế hoạch, văn kiện Đại hội về cơ sở.
-         Ngày 15/03/2010: Hoàn thiện các công tác chuẩn bị.
-         Ngày 24/03/2010: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Cơ Khí – Công Nghệ nhiệm kỳ 2008 – 2010.
-         Ngày 30/03/2010: Hoàn chỉnh hồ sơ Đại hội gửi Đòan Trường
-         Ngày 31/03/2010: Họp rút kinh nghiệm
 
                                                                                 BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHOA
                                                                                                            
 
 
                                                                                                                   

Số lần xem trang : :3782
Nhập ngày : 16-03-2010
Điều chỉnh lần cuối :

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016(11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013(17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường"(15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Kế hoạch tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1 NH 2012-2013 (17-12-2012)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị(21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho SV khoa CK(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Thông báo tổ chức liên hoan “Dạy tốt – học tốt” năm 2012(01-11-2012)

Thông báo Đăng ký cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với Cộng đồng” lần VI – năm 2012(01-11-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH SV KHOA CƠ KHÍ 2012(29-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA - CỜ TƯỚNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(24-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(18-10-2012)

THÔNG BÁO LÀM THẺ SINH VIÊN ĐỢT 3 NĂM 2012(17-10-2012)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2012 (12-10-2012)

Thông báo đánh giá rèn luyện đoàn viên Học kỳ II/2011-2012(28-09-2012)

THÔNG BÁO NỘP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

KẾ HOẠCH HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

Thông báo về việc họp định kỳ hàng tuần(26-09-2012)

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GIỮA SV VỚI BCN KHOA 2012(26-09-2012)

THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ COI THI TUYỂN SINH NĂM 2012(23-05-2012)

LỊCH BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2012(14-02-2012)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2014 (21-12-2011)

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA CK-CN NHIỆM KỲ 2012-2014(21-12-2011)

Thông báo cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với cộng đồng” 2011(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI CẮM HOA VÀ NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA (1976-2011)(16-11-2011)

Kết quả hội thao truyền thống sinh viên năm 2011(16-11-2011)

Kế hoạch tổ chức hội thi cắm hoa “Tri ân thầy cô” 20/11/2011 (Đoàn Trường)(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LÀM BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11/2011 (ĐOÀN TRƯỜNG)(16-11-2011)

THÔNG BÁO BÌNH CHỌN SINH VIÊN 5 TỐT CẤP THÀNH 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THI TRỰC TUYẾN "BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG" NĂM 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO THỨ 2 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(01-11-2011)

DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG 2011(01-11-2011)

LỊCH THI ĐẤU CỜ TƯỚNG, CẦU LÔNG, BÓNG BÀN CỦA HỘI THAO TRƯỜNG 2011(01-11-2011)

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO TRƯỜNG NĂM 2011(24-10-2011)

THÔNG BÁO THỨ 1 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(15-10-2011)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ CỦA THÀNH ỦY(07-10-2011)

ĐIỀU LỆ VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO HỘI THI OLYMPIC MÁC-LÊNIN NĂM 2011(01-04-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC MÁC-LÊNIN NĂM 2011(01-04-2011)

ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NH 2011 (01-04-2011)

Thông báo bình xét Đoàn viên ưu tú từ Đoàn viên xuất sắc đợt 1 năm 2011 (11-03-2011)

THÔNG BÁO KHẨN: BÁO CÁO SỐ LIỆU SINH VIÊN, ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN (03-03-2011)

THƯ MỜI HỌP BCH ĐOÀN KHOA MỞ RỘNG (25-02-2011)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Công trình thanh niên chào mừng 80 năm thành lập Đoàn (25-02-2011)

KẾ HOẠCH MITTINH KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM (1931-2011) (25-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC NĂM THANH NIÊN 2011(25-02-2011)

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

THÔNG BÁO TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI LẦN 1 NĂM 2011 (12-01-2011)

TỔ CHỨC HỘI TRẠI NĂM 2010 (05-11-2010)

Tổ chức "Hành trình đến bảo tàng" cho cán bộ Đoàn - Hội khóa 2010 (03-11-2010)

Lịch thi đấu môn CẦU LÔNG SV Khoa năm 2010 (25-10-2010)

Lịch thi đấu môn Điền kinh SV Khoa năm 2010 (11-10-2010)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2010 (06-10-2010)

DS ĐĂNG KÝ VÀ LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO KHOA 2010 (04-10-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2010 (16-09-2010)

QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ THI ĐẤU CÁC MÔN TRONG HỘI THAO KHOA(16-09-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ROBO 2010(13-08-2010)

DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ COI THI ĐẠI HỌC 2010(28-06-2010)

Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka lần thứ 12 năm 2010 của BCH Đoàn TNCS HCM(14-06-2010)

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN KHOA DỰ TẬP HUẤN LẦN 1-2010 TẠI ĐÀ LẠT(27-05-2010)

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CB ĐOÀN HỘI LẦN 1 - 2010 - ĐÀ LẠT (27-05-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2010 (27-05-2010)

LỊCH THI ĐẤU CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA DỰ HỘI THAO TRƯỜNG 2010 (22-04-2010)

Danh sách đội tuyển Khoa dự Hội thao Trường năm 2010(12-04-2010)

Danh sách ứng cử viên của Khoa cho BCH Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Danh sách Đại biểu Khoa dự Đại hội Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2012-2014(29-03-2010)

Thông báo triệu tập đại biểu dự Đại hội Đoàn Khoa NK 2010-2012 (25-03-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2008 -2010(24-03-2010)

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN VÀO BCH ĐOÀN KHOA NK 2010-2012(16-03-2010)

Tổ chức Chương trình “Tự hào sinh viên Nông Lâm”(09-03-2010)

Thông báo: V/v dời lại thời gian tổ chức Hội diễn văn nghệ sinh viên Khoa(15-01-2010)

KẾT QUẢ HỘI THAO KHOA NĂM 2009(08-01-2010)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA THAM DỰ “ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN VII”(08-01-2010)

Thể lệ thi viết Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam (03-12-2009)

LỊCH THI ĐẤU ĐÁ CẦU SV KHOA 2009(09-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG BÀN SV KHOA 2009(06-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2009(03-11-2009)

KẾ HOẠCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ 2009(02-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG SV KHOA 2009(27-10-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN SV KHOA NĂM 2009(26-10-2009)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2009(21-10-2009)

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CÁC LỚP KHÓA 2006-2009 KHOA CƠ KHÍ(21-10-2009)

Thông báo v/v Báo cáo số liệu Đoàn - Hội của các lớp(03-10-2009)

Kết quả Phân loại Đoàn viên và Chi Đoàn Khoa CK năm học 2008-2009(13-05-2009)

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH(13-05-2009)

Thông báo Đăng ký Tham gia Chiến dịch MÙA HÈ XANH 2009(05-05-2009)

Thông báo Đăng ký Coi thi tuyển sinh Đại học năm 2009(05-05-2009)

Hiến máu đợt II năm 2009(25-03-2009)

Đội tuyển Khoa tham dự hội thao Trường ĐH Nông Lâm 2009(20-03-2009)

Thông báo đăng ký Hội thao sinh viên Nông Lâm 2009(16-03-2009)

Danh sách cán bộ Đoàn - Hội dự tập huấn Đợt 1 năm 2009(25-02-2009)

Hội trại chào mừng 26/03(25-02-2009)

Tổ chức Kỷ niệm mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm 2008(17-11-2008)

Danh sách Đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng(20-10-2008)

Khen thưởng SV tiêu biểu Khoa(20-10-2008)

Danh sách Đoàn viên Khoa dự tập huấn Đoàn Lần I / 2008(17-10-2008)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm tám không sáu