Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 280101
Toàn hệ thống: 9655338
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

    Ngành học:  CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

 

        1.  Mục đích, yêu cầu, thời gian đào tạo, hình thức đào tạo....  
        2.  Phương hướng xây dựng xưởng thực tập và phòng thí nghiệm  
        3.  Phương hướng đào tạo cán bộ giảng dạy  
        4.  Khung chương trình đào tạo  

        5.  Đề cương chi tiết các môn học:

 
               * Lò hơi
               * Tuabin hơi nước và tuabin khí
               * Bơm - quạt - máy nén
               * Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió
               * Tự động hóa trong thiết bị nhiệt lạnh
               * Đo lường nhiệt
               * Thiết bị trao đổi nhiệt
               * Máy nâng hạ vận chuyển
               * Anh văn chuyên ngành Công nghệ nhiệt lạnh
 

Số lần xem trang: 8833
Điều chỉnh lần cuối: 13-10-2008

Thông tin về bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH (Hệ tín chỉ) (27-01-2010)

Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh (13-10-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín không tám năm

Xem trả lời của bạn !