Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 282142
Toàn hệ thống: 9695682
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

Công đoàn ca
Nhạc và lời: Đỗ Hồng Quân
 
Bình minh đã lên rồi trên khắp non sông. Kết đoàn toàn dân cùng công nhân lao động. Vì quê hương, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Công, nông, binh kề vai bên trí thức, những con người trung kiên với trái tim thắm đỏ, cùng hát vang bài ca công đoàn.
Ngày mai vẫy gọi nguyện chung lòng vững bước đi lên, vì xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Dưới cờ Đảng sáng ngời dẫn lối, xứng đáng niềm tin, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số lần xem trang: 8796
Điều chỉnh lần cuối:

CÔNG ĐOÀN

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN KHOA (24-03-2010)

Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngày 13-10-2003 (13-05-2009)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba hai tám không

Xem trả lời của bạn !