Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 68237
Toàn hệ thống: 2357976
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 14/01/2020)

File 2 (cập nhật ngày 20/01/2020)

File 3

File 4 (cập nhật ngày 17/02/2020)

File 5 (cập nhật ngày 17/02/2020)

File 6 (cập nhật ngày 11/03/2020)

File 7 (cập nhật ngày 17/03/2020)

File 8 (đã hết)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Số lần xem trang: 9451
Điều chỉnh lần cuối: 18-05-2020

ĐIỂM THI CÁC MÔN HỌC

ĐIỂM THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2018-2019 (01-10-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019 (09-07-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 (21-02-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2017-2018 (14-12-2018)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI HK II NĂM HỌC 2017-2018 (26-09-2018)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 (11-08-2018)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018 (01-03-2018)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI HK III NĂM HỌC 2016-2017 (11-10-2017)

ĐIỂM THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2016-2017 (16-09-2017)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI HK II NĂM HỌC 2016-2017 (28-08-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai sáu sáu ba

Xem trả lời của bạn !