Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 279912
Toàn hệ thống: 9654319
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 THÔNG BÁO

DANH SÁCH TỔNG HỢP SV ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - THÁNG 12/2019

KẾT QUẢ XÉT TẠI KHOA (23/12/2019)

KẾT QUẢ XÉT VỚI PHÒNG ĐÀO TẠO (25/12/2019)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP VÒNG 3 (3/01/2020)

Các bạn sinh viên đủ điều kiện xét TN mà chưa có tên vui lòng làm theo Hướng dẫn:  http://fme.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=18967&ur=fme

Các bạn chưa muốn xét đợt này (để cải thiện điểm) cũng làm theo hướng dẫn bên trên.

Số lần xem trang: 9025
Điều chỉnh lần cuối: 04-01-2020

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (tháng 12-2020) (28-12-2020)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - THÁNG 12/2020 (17-12-2020)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 9/2020 (22-09-2020)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6/2020 (06-07-2020)

THÔNG BÁO VỀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN VÀ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP HK2 2019-2020 (12-05-2020)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (tháng 3-2020) (08-05-2020)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3/2020 (25-03-2020)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 (tháng 9-2019) (23-09-2019)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 9/2019 (18-09-2019)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (tháng 6-2019) (12-07-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu năm sáu ba

Xem trả lời của bạn !