Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1113
Toàn hệ thống: 24294
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Registration form

The 3rd  International Workshop on Advanced Plasma Technology and Applications - Agriculture and Bio Technology By Plasma – is charged. For smooth preparing and organization, all participants and accompanying persons please register in advance for attending the workshop. The registration can be done by e-mail or fax on or before December 30th , 2016.

The registration fee is 250 USD per person, and is 150 USD for Vietnamese, Student and accompanying. The payment might be transferred to:

Account name: Nguyen Huy Bich

Account Number: 0071001098831

At: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
Swift code: BFTVVNVX

Or you can pay directly by cash at the registration time.

If you require more registered information, please contact Secretary / Contact Person.

Contact persons:

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Huy Bich

Nong Lam University

Linh Trung Ward, Thu Duc District, Hochiminh city, Vietnam

Phone/Fax: (+84) 83-896-0721/83-724-0020

E-mail: nhbich@hcmuaf.edu.vn ; nguyenhuybich@gmail.com

 

Ms. Nguyen Le Tuong

Nong Lam University

Linh Trung Ward, Thu Duc District, Hochiminh city, Vietnam

Phone/Fax: (+84) 83-896-0721/83-724-0020

E-mail: ngletuong@gmail.com

Số lần xem trang : :1237
Nhập ngày : 26-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :26-12-2016

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP(19-03-2019)

Liên hệ(26-12-2016)

Khách sạn(26-12-2016)

Chương trình hội thảo(26-12-2016)

Địa điểm - Thời gian(26-12-2016)

Tổ chức(26-12-2016)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ (29-12-2012)

Danh sách TLTN Ngành OT - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06OT(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CD(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành TD - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06TD(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành NL - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06NL(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành CK - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CK(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành CC - Khóa 2006(23-08-2010)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ NK 2010-2012(20-06-2010)

Ban chủ nhiệm Khoa(24-03-2010)

Văn phòng Khoa(24-03-2010)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba chín không bốn

Xem trả lời của bạn !