Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 870
Toàn hệ thống: 27254
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Committee

Chairmen of Organizing Committee:

 

  1. Prof.,Dr. Nguyen Hay (Chair)

President, Nong Lam University Hochiminh City, Viet Nam.

  1. Prof., Dr. Jeon Geon Han (Co- Chair)

Director, Center for Advanced Plasma Surface Technology (CAPST),Korea

Local Workshop Coordinator

Assoc.Prof., Dr. Nguyen Huy Bich

   Dean, Nong Lam University Hochiminh City, Viet Nam.

Organizing Committee

 

1.   Prof. Dr. Eun H. Choi, Kwang Woon Univeristy, Korea

2.   Prof. Dr. Masaru Hori, Nagoya University, Japan

3.   Prof. Dr. Jenq G. Duh, National Tsing Hua University, Taiwan

4.   Dr. Suk J. Yoo, National Fusion Research Institute, Korea

5.   Prof.Dr. Dheerawan Boobnyawan, Chiang Mai University, Thailand

6.   Prof.Dr. Masaharu Shiratani, Kyushu University, Japan

7.   Prof.Dr. Won H. Choe,  Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korea

8.   Prof.Dr. Yuichi Setauhara, Osaka University, Japan

9.   Assoc.prof. Dr. Phan Tai Huan, Dean, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam

10.   Assoc.prof. Dr. Le Dinh Don, Director, Biotechnology and Environment Institute, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam

11.   Assoc.Prof.Dr. Dang Mau Chien, Director, Institute for Nanotechnology, Vietnam National University - Hochiminh city, Viet Nam

12.   Assoc.Prof. Dr. Tran Ngoc Dam, Hochiminh city University of Technology and Education, Viet Nam.


Technical Program Committee

  1. Assoc.Prof.Dr. Le Anh Duc, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam
  2. Mr. Dang Huu Dung, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam
  3. Dr. Nguyen Duc Khuyen, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam
  4. Mr. Truong Quang Truong, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam
  5. Mr. Le Quang Tri,  Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam
  6. Ms. Nguyen Le Tuong, (Secretary) Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam

Số lần xem trang : :1468
Nhập ngày : 26-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :26-12-2016

Các bộ môn(11-12-2019)

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP(19-03-2019)

Liên hệ(26-12-2016)

Khách sạn(26-12-2016)

Đăng ký(26-12-2016)

Chương trình hội thảo(26-12-2016)

Địa điểm - Thời gian(26-12-2016)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ (29-12-2012)

Danh sách TLTN Ngành OT - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06OT(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CD(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành TD - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06TD(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành NL - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06NL(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành CK - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CK(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành CC - Khóa 2006(23-08-2010)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ NK 2010-2012(20-06-2010)

Ban chủ nhiệm Khoa(24-03-2010)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín không không hai

Xem trả lời của bạn !