Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 279767
Toàn hệ thống: 9652993
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Số lần xem trang: 8865
Điều chỉnh lần cuối:

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chuẩu đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên đại học - cao đẳng chính quy (Học theo học chế Tín chỉ) (29-12-2012)

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (24-12-2012)

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH (08-01-2010)

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ (08-01-2010)

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CƠ KHÍ NÔNG LÂM (08-01-2010)

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CƠ KHÍ BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM (08-01-2010)

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ (08-01-2010)

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (08-01-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không sáu bảy ba

Xem trả lời của bạn !