Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 111133
Toàn hệ thống: 4584458
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

1)    Khoa Cơ khí -Công nghệ, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam là đơn vị duy nhất đã tham gia ký tuyên bố thành lập ASEAN Universities Consortium on Food and Agro-based Engineering and Technology Education (AUCFA) (LIÊN MINH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI ASEAN VỀ GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM). Chi tiết xem tại địa chỉ: http://aucfa.ipb.ac.id/
 
 
2)    Khoa Cơ khí -Công nghệ, Đại học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam là đơn vị duy nhất đã tham gia thành lập "Networking on sustainable agriculture, food and energy for university and college educators, researchers, and activists in Asia Pacific to be known as SAFE-Network" (MẠNG LƯỚI LIÊN KẾT CÁC NHÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, NGHIÊN CỨU, VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ NỀN NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, VÀ NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG VÙNG CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG) vào tháng 5/2013 tại Indonesia. Chi tiết xem tại địa chỉ: http://safetainability.org/plenary-speakers/
 

Số lần xem trang: 8674
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2013

KÝ KẾT MoA

KÝ KẾT MOA GIỮA CÁC KHOA KỸ THUẬT CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI ASEAN (14-11-2012)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm bốn năm một

Xem trả lời của bạn !