Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 282207
Toàn hệ thống: 9696083
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên-Tiếng Anh cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
___________________
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
 
Căn cứ Quyết định số 58/ 2010/QĐ-TTG ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ Trường Đại học”;
Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng Khoa Ngoại ngữ- Sư phạm,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1:Nay ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên-Tiếng Anh cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, cụ thể như sau:
1. Chính thức áp dụng chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 của CEFR (Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu kèm theo) dành cho tiếng Anh,
2. Sinh viên được xét miễn hai học phần tiếng Anh điều kiện (Anh văn 1 và Anh văn 2) và công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Có một trong những chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh: TOEFL 400, TOEIC 450, IELTS 4.5, PET 70, BULATS 40.
- Có trình độ tiếng Anh tương đương B1 của CEFR do Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận.
Điều 2: Quy định này có hiệu lực thi hành đối với sinh viên Đại học, cao đẳng chính quy không chuyên ngoại ngữ từ khóa 2008 trở về sau đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Điều 3: Các Ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa/BM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các sinh viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Số lần xem trang: 8838
Điều chỉnh lần cuối: 21-02-2014

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học không chuyên áp dụng cho Khóa 2014 trở về sau (03-11-2015)

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (24-12-2012)

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH (08-01-2010)

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ (08-01-2010)

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CƠ KHÍ NÔNG LÂM (08-01-2010)

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CƠ KHÍ BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM (08-01-2010)

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ (08-01-2010)

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (08-01-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn bảy một ba

Xem trả lời của bạn !