Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 68179
Toàn hệ thống: 2357306
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

STT

HỌ

TÊN

Chức danh/Học hàm/Học vị

Đơn vị

E-MAIL

HÌNH ẢNH

1

Nguyễn Văn Tuấn

Anh

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nvtanh@hcmuaf.edu.vn

 

2

Lê Văn

Bạn

GVC, Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

levanban@hcmuaf.edu.vn

 

3

Nguyễn Huy

Bích

Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn, PGS.TS

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nhbich@hcmuaf.edu.vn

4

 

         

5

Nguyễn Văn Công

Chính

P. Trưởng Khoa, P. Trưởng bộ môn, Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

chinhck@hcmuaf.edu.vn

 

6

 

         

7

Nguyễn Thanh

Dũng

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 nthanhdung@hcmuaf.edu.vn   

8

Nguyễn Hải

Đăng

Nghiên cứu sinh

Khoa Cơ khí - Công nghệ

dangnh@hcmuaf.edu.vn

 

9

Lê Văn

Điện

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 lvdien@hcmuaf.edu.vn  

10

Nguyễn Thị Hồng

Điệp

Thư ký, Trung cấp

Văn phòng khoa

hongdiep@hcmuaf.edu.vn

 

11

Trần Văn

Đông

 

Khoa Cơ khí - Công nghệ

   

12

Kiều Văn

Đức

 

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 duc.kieuvan@hcmuaf.edu.vn  

13

Lê Anh

Đức

Phó trưởng Phòng SĐH, PGS.TS

Phòng Sau đại học

anhduc@hcmuaf.edu.vn

 

14

Nguyễn Huỳnh Trường

Gia

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

truonggiauaf@yahoo.com.vn

 

15

Lê Quang

Giảng

Trưởng Phòng QTVT, Thạc sỹ

Phòng Quản trị vật tư

lequanggiang@yahoo.com

 

16

Nguyễn Thị Kiều

Hạnh

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nguyenkieuhanh@yahoo.com

 

17

Nguyễn Thanh

Hào

Tiến sĩ, Phó bộ môn

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nt.hao@hcmuaf.edu.vn

 

18

Nguyễn

Hay

Hiệu Trưởng, Trưởng bộ môn, GS.TS

Ban Giám Hiệu

nguyenhay@hcm.fpt.vn

 

19

Lê Quang

Hiền

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

lqhien@hcmuaf.edu.vn

 

20

Phan Minh

Hiếu

Thạc sỹ, Tổ trưởng

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phanminhhieu@hcmuaf.edu.vn

 

21

Trần Văn

Hoàng

 

Khoa Cơ khí – Công nghệ

   

22

Bùi Ngọc

Hùng

Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng phòng Sau đại học, Trưởng bộ môn, Tiến sĩ

Phòng Sau đại học

buingochung@hcmuaf.edu.vn

 

23

Nguyễn Văn

Hùng

PGS.TS

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nguyenvanhung@hcmuaf.edu.vn

 

24

Nguyễn Đức  

 Khuyến  TS  Khoa Cơ khí - Công nghệ  khuyenguyen@hcmuaf.edu.vn  

25

Nguyễn Đăng

Khoa

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

dangkhoa4488@gmail.com

 

26

Nguyễn Văn

Kiệp

Cử nhân, kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nvkiep@gmail.com

 

27

Phạm Duy

Lam

Thạc sỹ

Khoa cơ khí – công nghệ

duylam080480@yahoo.com

 

28

Nguyễn Văn

Lành

Phó Trưởng Phòng QTVT, Thạc sỹ, GVC

Phòng Quản trị vật tư

nvlanh@hcmuaf.edu.vn

 

29

Cao Đức

Lợi

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 cdloi@hcmuaf.edu.vn  

30

 

         

31

Trần Thị Kim

Ngà

Nghiên cứu sinh

Khoa Cơ khí - Công nghệ

kimnga2510@yahoo.com

 

32

Nguyễn Thanh

Nghị

Giám đốc TTNL, Tiến sĩ

TT. Năng lượng và Máy nông nghiệp

ntnghi@hcmuaf.edu.vn

 

33

Nguyễn Trịnh

Nguyên

Nghiên cứu sinh

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nguyentrinhnguyen@hcmuaf.edu.vn

 

34

Nguyễn Thanh

Phong

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phongthanh100@yahoo.com

 

35

Nguyễn Trần

Phú

Tiến sĩ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

tranphukh@gmail.com

 

36

Nguyễn Tấn

Phúc

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phucnt@hcmuaf.edu.vn

 

37

Lê Đình

Quang

Trợ lý giáo vụ, Cử nhân

Văn phòng khoa

quang2khanh@yahoo.com

 

38

Lê Khõe

Quí

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

lkqui@hcmuaf.edu.vn

 

39

Nguyễn Võ Ngọc

Thạch

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nvnthach@hcmuaf.edu.vn

 

40

 Trương Công

Tiễn  Trưởng bộ môn, Tiến sỹ  Khoa Cơ khí - Công nghệ  tien.truongcong@hcmuaf.edu.vn  

41

Phạm Thị

Thanh

 

Văn phòng khoa

   

42

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phuongthao@hcmuaf.edu.vn

 

43

Nguyễn Thị Hoài

Thu

Tiến sĩ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

hoaithunl@gmail.com

 

44

Vương Thành

Tiên

Trưởng bộ môn, Tiến sĩ, GVC

Khoa Cơ khí - Công nghệ

vttuaf@yahoo.com

 

45

Lê Quang

Trí

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

lequangtri@hcmuaf.edu.vn

 

46

Nguyễn Hải

Triều

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

   

47

Trương Quang

Trường

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

tqtruong@hcmuaf.edu.vn

 

48

Lê Văn

Tuấn

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

levantuandhnl@gmail.com

 

49

Trần Văn

Tuấn

TTNL, Thạc sỹ

TT. Năng lượng và Máy nông nghiệp

tvtuan2509@yahoo.com

 

50

 

         

51

Đào Duy

Vinh

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

duyvinhuaf@yahoo.com

 

52

Vũ Bá

Xích

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

vbxich@yahoo.com

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Số lần xem trang: 9884
Điều chỉnh lần cuối: 29-11-2019

GIẢNG VIÊN

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một không hai hai

Xem trả lời của bạn !