Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 53
Toàn hệ thống: 1734
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

STT

HỌ

TÊN

Chức danh/Học hàm/Học vị

Đơn vị

E-MAIL

1

Nguyễn Văn Tuấn

Anh

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nvtanh@hcmuaf.edu.vn

2

Lê Văn

Bạn

Trưởng bộ môn, GVC, Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

levanban@hcmuaf.edu.vn

3

Vương Đình

Bằng

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 

4

Nguyễn Huy

Bích

Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn, PGS, Tiến sĩ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nhbich@hcmuaf.edu.vn

5

Nguyễn Đức

Cảnh

TTNL, Thạc sỹ

TT. Năng lượng và Máy nông nghiệp

duccanh1979@yahoo.com.vn

6

Nguyễn Văn Công

Chính

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

chinhck@hcmuaf.edu.vn

7

Nguyễn Hải

Đăng

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

dangnh@hcmuaf.edu.vn

8

Nguyễn Thị Hồng

Điệp

Thư ký, Trung cấp

Văn phòng khoa

hongdiep@hcmuaf.edu.vn

9

Trần Văn

Đông

 

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 

10

Kiều Văn

Đức

 

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 

11

Lê Anh

Đức

Phó trường Phòng SĐH, PGS.TS

Phòng Sau đại học

anhduc@hcmuaf.edu.vn

12

Đặng Hữu

Dũng

Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn, GVC, Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

dhdungck@hcmuaf.edu.vn

13

Phạm Đức

Dũng

GVC, Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

pddung@hcmuaf.edu.vn

14

Nguyễn Huỳnh Trường

Gia

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

truonggiauaf@yahoo.com.vn

15

Lê Quang

Giảng

Trưởng Phòng QTVT, Thạc sỹ

Phòng Quản trị vật tư

lequanggiang@yahoo.com

16

Nguyễn Thị Kiều

Hạnh

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nguyenkieuhanh@yahoo.com

17

Bùi Công

Hạnh

GVC, Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

bchanh@hcmuaf.edu.vn

18

Nguyễn Thanh

Hào

Tiến sĩ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nt.hao@hcmuaf.edu.vn

19

Nguyễn

Hay

Hiệu Trưởng, Trưởng bộ môn, GS.TS

Ban Giám Hiệu

nguyenhay@hcm.fpt.vn

20

Lê Quang

Hiền

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

lequanghien_86@yahoo.com

21

Phan Minh

Hiếu

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phanminhhieu@hcmuaf.edu.vn

22

Trần Văn

Hoàng

 

Khoa Cơ khí – Công nghệ

 

23

Bùi Ngọc

Hùng

Trưởng phòng Sau đại học, Trưởng bộ môn, Tiến sĩ

Phòng Sau đại học

buingochung@hcmuaf.edu.vn

24

Nguyễn Văn

Hùng

PGS.TS

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nguyenvanhung@hcmuaf.edu.vn

25

Trần Văn

Khanh

TTNL, Thạc sỹ

TT. Năng lượng và Máy nông nghiệp

tvkhanh@hcmuaf.edu.vn

26

Nguyễn Đăng

Khoa

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

dangkhoa4488@gmail.com

27

Nguyễn Văn

Kiệp

Cử nhân, kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nvkiep@gmail.com

28

Phạm Duy

Lam

Kỹ sư

Khoa cơ khí – công nghệ

duylam080480@yahoo.com

29

Nguyễn Văn

Lành

Phó Trưởng Phòng QTVT, Thạc sỹ

Phòng Quản trị vật tư

 

30

Cao Đức

Lợi

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 

31

Đặng Trung

Nam

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

dangtrungnam2809@gmail.com

32

Nguyễn Hoàng

Nam

Thạc sĩ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 

33

Trần Thị Kim

Ngà

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

kimnga2510@yahoo.com

34

Nguyễn Thanh

Nghị

TTNL, Tiến sĩ

TT. Năng lượng và Máy nông nghiệp

ntnghi78@yahoo.com.vn

35

Nguyễn Trí

Nguyên

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

tringuyenttt@yahoo.com

36

Nguyễn Trịnh

Nguyên

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 

37

Nguyễn Thanh

Phong

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phongthanh100@yahoo.com

38

Nguyễn Trần

Phú

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

tranphukh@gmail.com

39

Nguyễn Tấn

Phúc

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phucpfiev1@gmail.com

40

Lê Đình

Quang

Trợ lý giáo vụ, Cử nhân

Văn phòng khoa

quang2khanh@yahoo.com

41

Nguyễn Võ Ngọc

Thạch

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 

42

Phạm Quang

Thắng

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

pqthangqn@yahoo.com

43

Phạm Thị

Thanh

 

Văn phòng khoa

 

44

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phuongthao@hcmuaf.edu.vn

45

Nguyễn Thị Hoài

Thu

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

hoaithunl@gmail.com

46

Võ Văn

Thưa

GĐ. KTX, Thạc sỹ

Ký túc xá

 

47

Vương Thành

Tiên

Trưởng bộ môn, Tiến sĩ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

vttuaf@yahoo.com

48

Lê Quang

Trí

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

lequangtri@hcmuaf.edu.vn

49

Nguyễn Hải

Triều

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 

50

Trương Quang

Trường

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

tqtruong@hcmuaf.edu.vn

51

Lê Văn

Tuấn

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

levantuandhnl@gmail.com

52

Trần Văn

Tuấn

TTNL, Thạc sỹ

TT. Năng lượng và Máy nông nghiệp

tvtuan2509@yahoo.com

53

Nguyễn Lê

Tường

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nltuong@gmail.com

54

Đào Duy

Vinh

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

duyvinhuaf@yahoo.com

55

Vũ Bá

Xích

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

vbxich@yahoo.com

56

Thi Hồng

Xuân

Trưởng bộ môn, GVC, Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

thxuan@hcmuaf.edu.vn

57

Nguyễn Văn

Xuân

GĐ TT NL, Thạc sỹ

TT. Năng lượng và Máy nông nghiệp

vanxuan310156@gmail.com

 

Số lần xem trang : :9507
Nhập ngày : 15-10-2012
Điều chỉnh lần cuối :19-01-2016

GIẢNG VIÊN

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu tám chín không