Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 956
Toàn hệ thống: 23842
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
THÔNG BÁO SỐ 2
V/v nhắc nhở về đánh giá kết quả RLSV học kỳ I/2011-2012
 
Theo thông báo số 1 về đánh giá kết quả RLSV học kỳ I/2011-2012. Thời hạn nộp là ngày 06/01/2012. Nhưng đến nay, một số lớp nộp không đầy đủ hoặc chưa nộp.
Cụ thể như sau:

STT
Lớp
Nộp file cá nhân
File tổng kết
Biên bản hợp lớp
1
DH08CK
x
x
x
2
DH08CD
x
Chưa nộp
x
3
DH08NL
x
Chưa nộp
x
4
DH08OT
x
x
x
5
DH08TD
x
Chưa nộp
x (thư ký chưa ký tên)
6
DH09CC
x
Chưa nộp
Chưa nộp
7
DH09CK
x
Chưa nộp
x
8
DH09CD
x
Chưa nộp
x
9
DH09NL
x
Chưa nộp
x
10
DH09OT
x
x
x
11
DH09TD
x
Chưa nộp
x
12
CD10CI
x
Chưa nộp
Chưa nộp
13
DH10CC
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
14
DH10CK
x
Chưa nộp
x ( chưa ai ký)
15
DH10CD
Chưa nộp
x (nhưng không có điểm RLSV)
x
16
DH10NL
x
x
x
17
DH10OT
x
Chưa nộp
x
18
DH10TD
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
19
CD11CI
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
20
DH11CC
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
21
DH11CK
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
22
DH11CD
x
x
x
23
DH11NL
x
Không cần nộp
Không cần nộp
24
DH11OT
x
Chưa nộp
x (Sai mẫu)
25
DH11TD
x
Không cần nộp
Không cần nộp

Đề nghị các lớp chưa nộp, nộp chưa đầy đủ, sai mẫu,… nhanh chóng hoàn thành và nộp xong trước ngày 06/02/2012.
            - Gửi biên bản và kết quả xếp loại điểm rèn luyện của lớp (tất cả các file bảng điểm cá nhân – Excel và danh sách kết quả điểm rèn luyện của cả lớp có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm) về Khoa.
 Địa điểm nộp: Phòng 8, Văn phòng Khoa Cơ khí (gặp thầy Trường)
 
Nay thông báo./.
 
Ngày 02 tháng 2 năm 2012
Khoa Cơ khí – Công nghệ

Số lần xem trang : :4560
Nhập ngày : 02-02-2012
Điều chỉnh lần cuối :03-02-2012

THÔNG BÁO, TIN TỨC

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập(24-05-2019)

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ - BUỘC THÔI HỌC (HK2 - NH2017-2018)(16-11-2018)

Robot tỉa cây do sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo trên Báo VnExpress(12-10-2018)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ - TUYỂN SINH 2018(26-02-2018)

Thông báo về việc đăng ký môn học theo nguyện vọng SV - HK172(05-01-2018)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP NH 2016-2017(05-09-2017)

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(07-08-2017)

Danh sách các môn học Khoa đề nghị mở lớp theo yêu cầu của sinh viên(04-08-2017)

THÔNG BÁO BAN HÀNH NỘI QUY RA VÀO CƠ QUAN(24-07-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2017 - 2018(24-07-2017)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH(30-05-2017)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(14-03-2017)

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2016-2017(10-03-2017)

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(28-02-2017)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC(20-02-2017)

Người Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng của SEARCA(08-12-2016)

Thông báo về tham dự sinh hoạt học thuật của Nghiên cứu sinh(25-11-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Nguồn nhân lực - nền tảng cơ giới hóa.(17-08-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Bước tiến chậm, phụ thuộc nước ngoài(17-08-2016)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(23-06-2016)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn một hai bảy

Xem trả lời của bạn !