Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 892
Toàn hệ thống: 23427
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
                                    Tp.Hồ Chí minh, ngày 28  tháng11 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
(Về việc tham dự Olympic cơ học toàn quốc lần thứ XXIV – 2012)
 
 
Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 24 sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2012.
Khoa Cơ khí – Công nghệ sẽ tổ chức bồi dưỡng tham dự 3 môn:
1.     Cơ học lý thuyết
2.     Sức bền vật liệu
3.     Ứng dụng tin học trong cơ học (trong môn chi tiết máy)
Sinh viên tham dự, liên hệ tại bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Cơ khí – Công nghệ (gặp Thầy Đỗ Hữu Toàn) đăng ký.
Thời gian đăng ký từ ngày 03/12/2011 đến hết ngày 07/01/2012.
Trân trọng thông báo.
                                                   
                                                                                               TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                                PGS.TS.Trần Thị Thanh

Số lần xem trang : :4518
Nhập ngày : 28-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO, TIN TỨC

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập(24-05-2019)

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ - BUỘC THÔI HỌC (HK2 - NH2017-2018)(16-11-2018)

Robot tỉa cây do sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo trên Báo VnExpress(12-10-2018)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ - TUYỂN SINH 2018(26-02-2018)

Thông báo về việc đăng ký môn học theo nguyện vọng SV - HK172(05-01-2018)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP NH 2016-2017(05-09-2017)

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(07-08-2017)

Danh sách các môn học Khoa đề nghị mở lớp theo yêu cầu của sinh viên(04-08-2017)

THÔNG BÁO BAN HÀNH NỘI QUY RA VÀO CƠ QUAN(24-07-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2017 - 2018(24-07-2017)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH(30-05-2017)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(14-03-2017)

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2016-2017(10-03-2017)

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(28-02-2017)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC(20-02-2017)

Người Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng của SEARCA(08-12-2016)

Thông báo về tham dự sinh hoạt học thuật của Nghiên cứu sinh(25-11-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Nguồn nhân lực - nền tảng cơ giới hóa.(17-08-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Bước tiến chậm, phụ thuộc nước ngoài(17-08-2016)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(23-06-2016)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai một một tám

Xem trả lời của bạn !