Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 111132
Toàn hệ thống: 4584451
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

SƠ ĐỒ CÂY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
 
A. KHÓA 2018 (new)
             1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:
3. Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Công nghệ nhiệt lạnh)
4. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Điều khiển tự động)
B. KHÓA 2017 trở về trước
Các ngành đào tạo đại học:
1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:
2. Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Công nghệ nhiệt lạnh)
Các ngành đào tạo cao đẳng:

Số lần xem trang: 10159
Điều chỉnh lần cuối: 14-08-2018

Sơ đồ cây chương trình đào tạo các ngành Đại học và Cao đẳng

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín tám không bảy

Xem trả lời của bạn !