Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 78
Toàn hệ thống: 2243
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Thi đấu vào các ngày 5, 6 , 12 và 13/11/2011.

Các nội dung Cờ tường, đôi nam nữ (cầu lông + bóng bàn), đôi nữ (cầu lông). Đang liên lạc để điều chính với BTC

Chúc đội tuyển Khoa toàn thắng!!!

 

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI TDTT                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        
                                                             Tp.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2011
 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ TƯỚNG NAM
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
5/11
7g00
01
Hoài Vũ K. MT – Văn Trường K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
02
Vĩnh Phúc K.CNHH – Duy Vũ K.CNSH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
03
Trung Tín K. MT – Ngọc Minh K.CNHH
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
04
Công Lực QLĐĐ – Văn Thanh CNTT
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
05
Hoàng Phúc K.KT – Xuân Quãng K.CNTY
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
06
Đăng Tráng K.TS – Minh Hải K.LN
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
07
Kim Thuận K.QLĐĐ – Tiến Dũng CNSH
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
08
Thanh Trà K.MT – An Vương K.CNHH
Vòng 1/8
NT Đ
 
09 T7
5/11
8g30
09
Minh Luân K.KT – Thắng trận 1
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
8g30
10
Thành Công K.CNTT – Thắng trận 2
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
11
Thắng trận 3 – Thắng trận 4
Tứ kết1
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
12
Thắng trận 5 – Thắng trận 6
Tứ kết2
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
13
Thắng trận 7 – Thắng trận 8
Tứ kết3
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
14
Thắng trận 9 – Thắng trận 10
Tứ kết4
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
15
Thắng Tứ kết 1 – Thắng Tứ kết 2
Bán kết1
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
16
Thắng Tứ kết 3 – Thắng Tứ kết 4
Bán kết2
NT Đ
 
T7
12/11
10g00
17
Thua BK1       -       Thua BK2
Tranh h ạng 3
NT Đ
 
T7
12/11
10g00
18
Thắng BK1       -       Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

                                            
                                                                                                                   Ban tổ chức 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ TƯỚNG NỮ
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
5/11
7g30
01
Phạm Thị Trang K. MT – Thanh Nhi CNHH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g30
02
Thanh Hồng MT – Đỗ Thị Liêm CNTY
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g30
03
Kim Ngân K. MT – Thắng trận 1
Bán kết1
NT Đ
 
T7
5/11
8g30
04
Minh Tâm K.TS – Thắng trận 2
Bán kết2
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
05
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
06
Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
                                                                                                          Ban tổ chức 
                                                     
                                     
 
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI TDTT                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        
                                                             Tp.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2011
 
 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN ĐƠN NAM
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
5/11
7g00
01
Trung Tín K. MT – Văn Tiên CNHH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
02
Quang Tâm K.LN – Quốc Vương K.NN-SP
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
03
Văn Chương CNSH – Văn Huyền K.CK
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
04
Sỹ Quang K. CNTP – Lương Nghi CNHH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
05
Quang Đại K.MT – Khương Văn Long K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
06
Minh Khang K.CNTY – Thanh Tùng K.QLĐĐ
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
07
Kim Luân K.CNTT – Văn Toản K. KT
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
08
Quang Thảo  K.QLĐĐ – Thắng trận 1
Vòng 1/8
NT Đ
 
09 T7
5/11
9g00
09
Việt Dũng K.CNTY – Thắng trận 2
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
10
Hoài Nam K.MT – Thắng trận 3
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
11
Trường Long K.CK – Thắng trận 4
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
12
Hà Văn LongK.LN – Thắng trận 5
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
13
Duy Bình K.NN-SP – Thắng trận 6
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
14
Tiến Dũng K.CNSH – Thắng trận 7
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
15
Đại Bảo K.CNHH – Thiện Danh K.CNTP
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
16
Thắng trận 8 – Thắng trận 9
Tứ kết 1
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
17
Thắng trận 10 – Thắng trận 11
Tứ kết 2
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
18
Thắng trận 12 – Thắng trận 13
Tứ kết 3
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
19
Thắng trận 14 – Thắng trận 15
Tứ kết 4
NT Đ
 
CN
6/11
9g00
20
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
CN
6/11
9g00
21
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
CN
6/11
9g30
22
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
    CN
6/11
9g30
23
           Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

                                            
                                      
                                           
                                                                                                           
L ỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN ĐƠN NỮ
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
5/11
8g00
01
Khánh Linh K.CNTY – Thiên Trang CNSH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
02
Lê Thị Hằng K.QLĐĐ – Thùy Dân K.CK
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
03
Thanh Hà K.LN– Thanh Hoài QLĐĐ
Tứ kết1
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
04
Tuyết Trinh K.CNTY– Nguyễn Thị Phúc K.MT
Tứ kết2
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
05
Thùy Mơ K.KT – Thắng trận 1
Tứ kết3
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
06
Hoài Xuân CNHH – Thắng trận 2
Tứ kết4
NT Đ
 
T7
5/11
9g30
07
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
T7
5/11
9g30
08
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
09 T7
5/11
10g00
09
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
T7
5/11
10g00
10
Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN ĐÔI NAM
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
12/11
8g00
01
Dũng-Khang K.CNTY – Chương-Trung CNSH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
02
Tâm-Long K.LN– Tùng Kiệt QLĐĐ
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
03
Danh-Minh K.CNTP- Bảo- Tiên K.CNHH
Tứ kết1
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
04
Vương-Bình K.NN-SP – Nam-Đại K.MT
Tứ kết2
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
05
Toàn –Cảnh K.KT – Thắng trận 1
Tứ kết3
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
06
Thành- Tú K.CKThắng trận 2
Tứ kết4
NT Đ
 
CN
13/11
7g30
07
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
CN
13/11
7g30
08
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
CN
13/11
8g30
09
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
CN
13/11
8g30
10
Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN ĐÔI NỮ
 

CN
13/11
8g00
07
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
CN
13/11
8g00
08
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
CN
13/11
9g00
09
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
CN
13/11
9g00
10
Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
 
 
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI TDTT                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        
                                                             Tp.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2011
 
 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG ĐƠN NAM
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
5/11
7g00
01
Trung Hiếu K. CNSH Thanh Bình K.CK
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
02
Quang Dũng K.CNTP – Quang Duy K.NN-SP
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
03
Nhật Duy K.TS – Đức Tâm K.CNHH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
04
Như Quang K. QLĐĐ – Hữu Đức K.MT
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
05
Ngọc Tùng K.LN – Nhật Cường K.CNTY
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
06
Quang Lộc K.NH – Bảo Lâm K.KT
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
07
Công Sơn K.CNSH – Trọng Sơn K. CNTP
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
08
Quốc Đạt K.CNHH– Trung Kiên K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
09 T7
5/11
10g00
09
Nhật Huy K.CK – Thắng trận 1
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
10g00
10
Ngọc Thuận K.NN-SP– Thắng trận 2
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
10g00
11
Bá Vinh K.CNTT – Thắng trận 3
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
10g00
12
A LI K.CNHH– Thắng trận 4
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
13g00
13
Đình Phước K.QLĐĐ – Thắng trận 5
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
13g00
14
Quang Trinh K.MT – Thắng trận 6
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
14g00
15
Minh Quang K.TS – Thắng trận 7
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
14g00
16
Văn Nam K.CNTY – Thắng trận 8
Vòng
1/8
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
17
Thắng trận 9 – Thắng trận 10
Tứ kết 1
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
18
Thắng trận 11– Thắng trận 12
Tứ kết 2
NT Đ
 
CN
6/11
9g00
19
Thắng trận 13 – Thắng trận 14
Tứ kết 3
NT Đ
 
CN
6/11
9g00
20
Thắng trận 15 – Thắng trận 16
Tứ kết 4
NT Đ
 
T7
12/11
7g00
21
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
T7
12/11
7g00
22
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
     T7
12/11
8g00
23
           Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
T7
12/11
9g00
24
           Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

                           
                                      
                                           
L ỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG ĐƠN NỮ
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
CN
6/11
7g00
01
Thùy Mơ K.KT– Huỳnh Nga K.CNTY
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
7g00
02
Lệ Huyền K.CNSH – Bích Trâm K.CK
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
7g00
03
Thúy Ngân K.CNTP – Ngọc Tú K.NN-SP
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
7g00
04
Minh Tiên K. KT – Ý Nhi K.CNTT
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
05
Anh Thư K.CNHH – Bích Trâm K.QLĐĐ
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
06
Ngọc Diệp K.MT – Thùy Ánh K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
07
T.Hạnh K.NH – T.Phương K. MT
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
08
Tuyết Nhung K.LN – An Khương K.CNHH
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
10g00
09
Đoan Trang K.CNTY – Thắng trận 1
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
10g00
10
T.Quyên K.LN– Thắng trận 2
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
10g00
11
T.Tươi K.MT – Thắng trận 3
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
10g00
12
Thanh Kiều K.CNSH– Thắng trận 4
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
13g00
13
Hồng Phương K.TS – Thắng trận 5
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
13g00
14
T.Quyến K.CNTP – Thắng trận 6
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
14g00
15
Hiệp Hòa K.CK – Thắng trận 7
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
14g00
16
Phi Yến K.QLĐĐ – Thắng trận 8
Vòng
1/8
NT Đ
 
CN
6/11
15g00
17
Thắng trận 9 – Thắng trận 10
Tứ kết 1
NT Đ
 
CN
6/11
15g00
18
Thắng trận 11– Thắng trận 12
Tứ kết 2
NT Đ
 
CN
6/11
16g00
19
Thắng trận 13 – Thắng trận 14
Tứ kết 3
NT Đ
 
CN
6/11
16g00
20
Thắng trận 15 – Thắng trận 16
Tứ kết 4
NT Đ
 
T7
12/11
9g00
21
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
T7
12/11
10g30
22
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
     T7
12/11
13g00
23
           Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
T7
12/11
14g00
24
           Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

                            
                                      
                                           
L ỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG ĐÔI NAM
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
12/11
10g00
01
Q.Vương-Duy Bình K.NNSP – Việt An- Nam An K.CNTY
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
10g00
02
Tấn Trung-Đinh Nam K.MT –T.Kiên- Ngọc Tùng K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
11g00
03
Bá Vinh-Minh Hiếu K.CNTT – Minh Tú-Đ.Phước K.QLĐĐ
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
11g00
04
Trọng Sơn-Q.Dũng K. CNTP– Nhật Duy-M.Quang K.TS
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
13g00
05
N.Huy-Thanh Bình K.CK – Thắng trận 1
Tứ kêt1
NT Đ
 
T7
12/11
13g00
06
Trung Hiếu-Sử Nguyên K.CNSH – Thắng trận 2
Tứ kêt2
NT Đ
 
T7
12/11
14g00
07
T.Chương-T.Anh K.KT – Thắng trận 3
Tứ kêt3
NT Đ
 
T7
12/11
14g00
08
H.Đức-Q.Tình – Thắng trận 4
Tứ kêt4
NT Đ
 
 CN
13/11
9g00
09
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
CN
13/11
9g00
10
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
CN
13/11
10g00
11
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
CN
13/11
10g00
12
Thắng BK1– Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
          L ỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG ĐÔI NỮ
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
CN
13/11
8g00
01
N.Thủy-N.Hân K.KT – T.Kiều-T.Liên K.CNSH
Vòng loại
NT Đ
 
CN
13/11
8g00
02
Đ.Trang- Huỳnh Nga K.CNTY-T.Ánh-T.Nhung K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
CN
13/11
9g00
03
Ý Nhi-P.Thảo K.CNTT – Bích Trâm-P.Yến K.QLĐĐ
Vòng loại
NT Đ
 
CN
13/11
9g00
04
M.Hải- H.Ngân K.CK– T.Quyến-T.Ngân K.CNTP
Tứ kết1
NT Đ
???
CN
13/11
10g00
05
H.Nguyên-N.Tú K.NNSP – Thắng trận 1
Tứ kết2
NT Đ
 
CN
13/11
10g00
06
H.Phương-T.Nga K.TS – Thắng trận 2
Tứ kết3
NT Đ
 
CN
13/11
11g00
07
T.Phương- N.Diệp K.MT – Thắng trận 3
Tứ kết4
NT Đ
 
CN
13/11
14g00
08
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
 CN
13/11
14g00
09
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
CN
13/11
15g00
10
Thua BK1 – Thua TK2
Hạng 3
NT Đ
 
CN
13/11
15g00
11
Thắng BK1– Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
                                                                                Ban Tổ Chức

Số lần xem trang : :3843
Nhập ngày : 01-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016(11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013(17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường"(15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Kế hoạch tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1 NH 2012-2013 (17-12-2012)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị(21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho SV khoa CK(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Thông báo tổ chức liên hoan “Dạy tốt – học tốt” năm 2012(01-11-2012)

Thông báo Đăng ký cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với Cộng đồng” lần VI – năm 2012(01-11-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH SV KHOA CƠ KHÍ 2012(29-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA - CỜ TƯỚNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(24-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(18-10-2012)

THÔNG BÁO LÀM THẺ SINH VIÊN ĐỢT 3 NĂM 2012(17-10-2012)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2012 (12-10-2012)

Thông báo đánh giá rèn luyện đoàn viên Học kỳ II/2011-2012(28-09-2012)

THÔNG BÁO NỘP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

KẾ HOẠCH HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

Thông báo về việc họp định kỳ hàng tuần(26-09-2012)

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GIỮA SV VỚI BCN KHOA 2012(26-09-2012)

THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ COI THI TUYỂN SINH NĂM 2012(23-05-2012)

LỊCH BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2012(14-02-2012)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2014 (21-12-2011)

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA CK-CN NHIỆM KỲ 2012-2014(21-12-2011)

Thông báo cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với cộng đồng” 2011(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI CẮM HOA VÀ NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA (1976-2011)(16-11-2011)

Kết quả hội thao truyền thống sinh viên năm 2011(16-11-2011)

Kế hoạch tổ chức hội thi cắm hoa “Tri ân thầy cô” 20/11/2011 (Đoàn Trường)(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LÀM BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11/2011 (ĐOÀN TRƯỜNG)(16-11-2011)

THÔNG BÁO BÌNH CHỌN SINH VIÊN 5 TỐT CẤP THÀNH 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THI TRỰC TUYẾN "BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG" NĂM 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO THỨ 2 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(01-11-2011)

DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG 2011(01-11-2011)

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO TRƯỜNG NĂM 2011(24-10-2011)

THÔNG BÁO THỨ 1 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(15-10-2011)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ CỦA THÀNH ỦY(07-10-2011)

ĐIỀU LỆ VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO HỘI THI OLYMPIC MÁC-LÊNIN NĂM 2011(01-04-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC MÁC-LÊNIN NĂM 2011(01-04-2011)

ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NH 2011 (01-04-2011)

Thông báo bình xét Đoàn viên ưu tú từ Đoàn viên xuất sắc đợt 1 năm 2011 (11-03-2011)

THÔNG BÁO KHẨN: BÁO CÁO SỐ LIỆU SINH VIÊN, ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN (03-03-2011)

THƯ MỜI HỌP BCH ĐOÀN KHOA MỞ RỘNG (25-02-2011)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Công trình thanh niên chào mừng 80 năm thành lập Đoàn (25-02-2011)

KẾ HOẠCH MITTINH KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM (1931-2011) (25-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC NĂM THANH NIÊN 2011(25-02-2011)

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

THÔNG BÁO TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI LẦN 1 NĂM 2011 (12-01-2011)

TỔ CHỨC HỘI TRẠI NĂM 2010 (05-11-2010)

Tổ chức "Hành trình đến bảo tàng" cho cán bộ Đoàn - Hội khóa 2010 (03-11-2010)

Lịch thi đấu môn CẦU LÔNG SV Khoa năm 2010 (25-10-2010)

Lịch thi đấu môn Điền kinh SV Khoa năm 2010 (11-10-2010)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2010 (06-10-2010)

DS ĐĂNG KÝ VÀ LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO KHOA 2010 (04-10-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2010 (16-09-2010)

QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ THI ĐẤU CÁC MÔN TRONG HỘI THAO KHOA(16-09-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ROBO 2010(13-08-2010)

DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ COI THI ĐẠI HỌC 2010(28-06-2010)

Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka lần thứ 12 năm 2010 của BCH Đoàn TNCS HCM(14-06-2010)

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN KHOA DỰ TẬP HUẤN LẦN 1-2010 TẠI ĐÀ LẠT(27-05-2010)

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CB ĐOÀN HỘI LẦN 1 - 2010 - ĐÀ LẠT (27-05-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2010 (27-05-2010)

LỊCH THI ĐẤU CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA DỰ HỘI THAO TRƯỜNG 2010 (22-04-2010)

Danh sách đội tuyển Khoa dự Hội thao Trường năm 2010(12-04-2010)

Danh sách ứng cử viên của Khoa cho BCH Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Danh sách Đại biểu Khoa dự Đại hội Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2012-2014(29-03-2010)

Thông báo triệu tập đại biểu dự Đại hội Đoàn Khoa NK 2010-2012 (25-03-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2008 -2010(24-03-2010)

KẾ HOẠCH TỒ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2010 - 2012(16-03-2010)

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN VÀO BCH ĐOÀN KHOA NK 2010-2012(16-03-2010)

Tổ chức Chương trình “Tự hào sinh viên Nông Lâm”(09-03-2010)

Thông báo: V/v dời lại thời gian tổ chức Hội diễn văn nghệ sinh viên Khoa(15-01-2010)

KẾT QUẢ HỘI THAO KHOA NĂM 2009(08-01-2010)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA THAM DỰ “ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN VII”(08-01-2010)

Thể lệ thi viết Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam (03-12-2009)

LỊCH THI ĐẤU ĐÁ CẦU SV KHOA 2009(09-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG BÀN SV KHOA 2009(06-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2009(03-11-2009)

KẾ HOẠCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ 2009(02-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG SV KHOA 2009(27-10-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN SV KHOA NĂM 2009(26-10-2009)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2009(21-10-2009)

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CÁC LỚP KHÓA 2006-2009 KHOA CƠ KHÍ(21-10-2009)

Thông báo v/v Báo cáo số liệu Đoàn - Hội của các lớp(03-10-2009)

Kết quả Phân loại Đoàn viên và Chi Đoàn Khoa CK năm học 2008-2009(13-05-2009)

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH(13-05-2009)

Thông báo Đăng ký Tham gia Chiến dịch MÙA HÈ XANH 2009(05-05-2009)

Thông báo Đăng ký Coi thi tuyển sinh Đại học năm 2009(05-05-2009)

Hiến máu đợt II năm 2009(25-03-2009)

Đội tuyển Khoa tham dự hội thao Trường ĐH Nông Lâm 2009(20-03-2009)

Thông báo đăng ký Hội thao sinh viên Nông Lâm 2009(16-03-2009)

Danh sách cán bộ Đoàn - Hội dự tập huấn Đợt 1 năm 2009(25-02-2009)

Hội trại chào mừng 26/03(25-02-2009)

Tổ chức Kỷ niệm mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm 2008(17-11-2008)

Danh sách Đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng(20-10-2008)

Khen thưởng SV tiêu biểu Khoa(20-10-2008)

Danh sách Đoàn viên Khoa dự tập huấn Đoàn Lần I / 2008(17-10-2008)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín không sáu bảy