Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
   BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                                            ***                                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2011 
                                 Số: 13 /TB-ĐTN
 
 
THÔNG BÁO
V/v tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh năm 2011
______
 
Thực hiện công tác tuyển chọn sinh viên tham gia coi thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2011, Đoàn trường và các Đoàn khoa/bộ môn đã chọn ra danh sách 630 sinh viên tham gia tập huấn do trường tổ chức (danh sách đính kèm). Nay Văn phòng Đoàn trường thông báo đến Thường trực các Đoàn khoa/bộ môn và sinh viên nằm trong danh sách coi thi tuyển sinh những nội dung như sau:
1.      Về lịch công tác tuyển sinh 2011:
Ngày
Nội dung
Đối tượng
Địa điểm
28/6/2011
Tập huấn đợt 1 cho sinh viên đăng ký coi thi tuyển sinh
- Sinh viên
- Thường trực Đoàn khoa/bộ môn
PV100
29/6/2011
Tập huấn đợt 2 cho sinh viên đăng ký coi thi tuyển sinh
- Sinh viên
- Thường trực Đoàn khoa/bộ môn
PV100
3 – 5/7/2011
Tuyển sinh khối A
- Sinh viên được chọn
Theo phân công của HĐTS
8 – 10/7/2011
Tuyển sinh khối B, D
- Sinh viên được chọn
Theo phân công của HĐTS
2.      Nhiệm vụ của Thường trực Đoàn khoa/bộ môn:
-         Thông báo rộng rãi về danh sách được tham gia tập huấn, thời gian, địa điểm tập huấn đến các chi Đoàn và các sinh viên được chọn.
-         Cung cấp mẫu Giấy cam kết cho sinh viên được chọn.
-         Bố trí 02 cán bộ Đoàn khoa/bộ môn tại PV100 lúc 14h00 ngày 28/6/2011 và 13h30 ngày 29/6/2011 để hỗ trợ Đoàn trường thực hiện công tác điểm danh (nội dung cụ thể sẽ được thông báo vào 14h00 ngày 28/6/2011).
3.      Nhiệm vụ của sinh viên có tên trong danh sách tập huấn:
·        Tham gia tập huấn đầy đủ theo lịch sau:
Thời gian
Địa điểm
Nội dung
14h30 ngày 28/6
P100
Tìm hiểu những nội dung cơ bản về kỳ thi tuyển sinh 2011 và nộp phiếu cam kết tham gia công tác tuyển sinh
13h30 ngày 29/6
P100
- Phổ biến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ coi thi
- Giải thích thắc mắc của sinh viên và nhấn mạnh một số điểm quan trọng trong công tác coi thi tuyển sinh
·        Tham gia coi thi theo phân công của HĐTS:
Ghi chú:
-         Các sinh viên không thể coi thi theo sự phân công của Hội đồng Tuyển sinh không được tự ý bỏ tập huấn, bỏ coi thi, nếu không sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường (từ hạ bậc điểm rèn luyện trở lên).
-         Mọi trường hợp xin nghỉ tập huấn hoặc nghỉ coi thi phải làm đơn có xác nhận của Bí thư Đoàn khoa và Ban chủ nhiệm khoa gửi lên Đoàn trường trước ngày 28/6/2011.
-         Không giải quyết việc chuyển đợt coi thi.
·        Thực hiện phiếu cam kết (theo mẫu đính kèm)
Thời gian nộp: Sau buổi tập huấn thứ nhất (ngày 28/6/2011).
Cách thức nộp: Theo đơn vị khoa.
Vì tính chất quan trọng của công tác tuyển sinh, đề nghị Thường trực các Đoàn khoa/bộ môn và các sinh viên có tên thực hiện đúng theo thông báo. Mọi trường hợp vắng không có lí do hoặc không thực hiện đúng theo cam kết sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật do Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật nhà trường quyết định.
Mọi thông tin và thắc mắc liên hệ Đỗ Xuân Hồng (số điện thoại 0907 236 449).
Trân trọng thông báo.
 
 
                                                         TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                        

 


DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA TẬP HUẤN COI THI TUYỂN SINH NĂM 2011
 

STT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
MSSV
ĐTDĐ
EMAIL
ĐỢT TUYỂN SINH
1
Nguyễn Đức Tài
DH07CD
07153073
01689593494
07153073@st.hcmuaf.edu.vn
1
2
Phạm Ngọc Hưng
DH07CK
07118006
01674567480
07118006@st.hcmuaf.edu.vn
1
3
Lê Quang Trí
DH08OT
08154036
0906869190
08154036@st.hcmuaf.edu.vn
1
4
Võ Huy Thịnh
DH07TD
07138011
0949480230
07138011@st.hcmuaf.edu.vn
1
5
Võ Thị Ngọc Lợi
DH07CC
07119017
01686099479
07119017@st.hcmuaf.edu.vn
1
6
Tô Công Linh
DH07NL
07137038
01668400430
07137038@st.hcmuaf.edu.vn
1
7
Trần Công Đạt
DH07NL
07137021
0935178632
07137021@st.hcmuaf.edu.vn
1
8
Trần Ngọc Đăng
DH08OT
08154006
0979171410
08154006@st.hcmuaf.edu.vn
1
9
Nguyễn Văn Sự
DH08CK
08119005
01688791496
08119005@st.hcmuaf.edu.vn
1
10
Lê Đình Danh
DH08TD
08138003
0906679862
08138003@st.hcmuaf.edu.vn
2
11
Nguyễn Văn Duy
DH07CC
07119002
01674572659
07119002@st.hcmuaf.edu.vn
2
12
Đặng Minh Chức
DH07CD
07153002
01682151650
07153002@st.hcmuaf.edu.vn
2
13
Hồ Chí Cường
DH07CD
07153050
0988198890
07153050@st.hcmuaf.edu.vn
2
14
Nguyễn Hoàng Phương Quang
DH07CD
07153033
0937998588
07153033@st.hcmuaf.edu.vn
2
15
Nguyễn Thanh Tồng
DH07CD
07153038
0977347620
07153038@st.hcmuaf.edu.vn
2
16
Trương Văn Cường
DH07CD
07153005
01265718537
07153005@st.hcmuaf.edu.vn
2
17
Huỳnh Hữu Trí
DH07CK
06118034
01688451088
06118034@st.hcmuaf.edu.vn
2
18
Huỳnh Ngọc Hòa
DH07NL
07137028
0933854930
07137028@st.hcmuaf.edu.vn
2
19
Nguyễn Phan Thanh Trung
DH07NL
06137049
098402771
06137049@st.hcmuaf.edu.vn
2
20
Nguyễn Thị Viên
DH07NL
06137055
01212191404
06137055@st.hcmuaf.edu.vn
2
21
Mai Văn Khanh
DH07NL
07137035
01287536718
07137035@st.hcmuaf.edu.vn
2
22
Ngô Văn Phúc
DH07OT
07154026
01685504262
07154026@st.hcmuaf.edu.vn
2
23
Nguyễn Chí Hội
DH07OT
07154016
01696808162
07154016@st.hcmuaf.edu.vn
2
24
Trần Thanh Quang
DH07OT
07154028
0937355119
07154028@st.hcmuaf.edu.vn
2
25
Võ Như Lai
DH07OT
07154018
01696808151
07154018@st.hcmuaf.edu.vn
2
26
Phạm Duy An
DH07TD
07138001
0937872740
07138001@st.hcmuaf.edu.vn
2
27
Mai Thị Thùy Dân
DH08CK
08119003
0989207459
08119003@st.hcmuaf.edu.vn
2
28
Phạm Thị Mỹ Phương
DH08CK
08119002
01658351675
08119002@st.hcmuaf.edu.vn
2
29
Nguyễn Tấn Âu
DH08NL
08137050
0974764103
08137050@st.hcmuaf.edu.vn
2
30
Nguyễn Thành Tính
DH08NL
08137059
0983575212
08137059@st.hcmuaf.edu.vn
2
31
Nguyễn Tuấn Phong
DH08NL
08137005
0973356807
08137005@st.hcmuaf.edu.vn
2
32
Nguyễn Văn Đang
DH08NL
08137013
0985886317
08137013@st.hcmuaf.edu.vn
2
33
Ngô Hoàng Lộc
DH08OT
08154054
0973365871
08154054@st.hcmuaf.edu.vn
2
34
Võ Trung Len
DH08OT
08154013
0973858835
08154013@st.hcmuaf.edu.vn
2
35
Lê Kông Chí
DH08TD
08138033
0934768599
08138033@st.hcmuaf.edu.vn
2

 
Tổng cộng có: 35 Sinh viên

Số lần xem trang : :3725
Nhập ngày : 23-06-2011
Điều chỉnh lần cuối :23-06-2011

THÔNG BÁO, TIN TỨC

THÔNG BÁO BAN HÀNH NỘI QUY RA VÀO CƠ QUAN(24-07-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2017 - 2018(24-07-2017)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH(30-05-2017)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(14-03-2017)

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2016-2017(10-03-2017)

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(28-02-2017)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC(20-02-2017)

Người Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng của SEARCA(08-12-2016)

Thông báo về tham dự sinh hoạt học thuật của Nghiên cứu sinh(25-11-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Nguồn nhân lực - nền tảng cơ giới hóa.(17-08-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Bước tiến chậm, phụ thuộc nước ngoài(17-08-2016)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(23-06-2016)

Bộ nông nghiệp phê duyệt “Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp”(21-03-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO(04-12-2015)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 (Dự kiến)(17-11-2015)

THƯ MỜI HỌP MẶT KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP KHOA(02-11-2015)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ(25-09-2015)

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ I NH 2015-2016(20-06-2015)

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015(11-12-2014)

Quyết định khen thưởng Tốt nghiệp (tháng 12/2014) (11-12-2014)

Danh sách cảnh báo học vụ và quá thời gian học tại trường năm 2014(03-11-2014)

LỊCH THI ĐẤU GIẢI HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO(02-11-2014)

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI BẢO HIỂM Y TẾ HSSV 2014-2015(19-09-2014)

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI HK2 - NĂM HỌC 2013-2014 (cập nhật ngày 7/5/2014)(07-05-2014)

Thống kê nguyện vọng đăng ký môn học cho HK3 - NH 2013-2014(29-04-2014)

Thông báo về việc cử sinh viên đi thực tập hè tại Đài Loan(21-04-2014)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013 - 2014 (16-04-2014)

CUỘC THI LÁI XE SINH THÁI, TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU HONDA 2014(09-04-2014)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HK3 - NH 2013-2014(08-04-2014)

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013 (CHÍNH THỨC)(10-02-2014)

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI HKI - NĂM HỌC 2013-2014 (cập nhật ngày 13/12/2013)(09-12-2013)

THÔNG BÁO KHẨN - HỌC BÙ MÔN CƠ LƯU CHẤT (06-12-2013)

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HK II/2012-2013(26-09-2013)

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO CẤP PHIẾU ĐIỂM CHO SV KHÓA 2010, 2011, 2012(21-08-2013)

Thông báo Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 ngày 02 tháng 06 năm 2013 (02-05-2013)

Thông báo Lịch học Giáo dục quốc phòng đối với sinh viên Khóa 2012 (02-05-2013)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CHUYÊN NGÀNH LỚP DH12CK(03-04-2013)

THÔNG BÁO GẶT MẶT NỮ CBVC KHOA VÀ NỮ SINH VIÊN KHOA NHÂN NGÀY 8-3(04-03-2013)

Thông báo hủy môn học ở HK2 năm học 2012-2013 (28-02-2013)

Thông báo về Kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2013 (27-02-2013)

THÔNG BÁO ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ NIÊN CHẾ (23-01-2013)

Thông báo điều chỉnh thanh toán giờ giảng HK1 năm 2012-2013 (24-12-2012)

Thông báo về việc đăng ký thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh (14-12-2012)

THƯ CẢM ƠN NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP KHOA 8-12 (05-12-2012)

THƯ GỬI QUÝ THẦY CÔ GIÁO, HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ- CÔNG NGHỆ NHÂN KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 – 2012 VÀ 36 NĂM THÀNH LẬP KHOA 08-12-2012(17-11-2012)

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN 2012 (NVBS)(24-10-2012)

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN 2012 (NV1)(09-10-2012)

THÔNG BÁO THỜI GIAN THU - CHI TIỀN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HKI / 2012-2013(28-09-2012)

Thông báo V/v: “Quy định rút học phí nhập học khóa 2012”(26-09-2012)

Khung học phí năm học 2012-2013(26-09-2012)

THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH-SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2012 - 2013(24-09-2012)

Thông báo về BHYT và BHTN cho sinh viên năm 2012(13-09-2012)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GẶP GỠ, GIAO LƯU GIỮA SINH VIÊN CÁC KHÓA VÀ BAN CHỦ NHIỆM KHOA (13-09-2012)

THÔNG BÁO KHẨN VỀ NỘP KẾT QUẢ RLSV 2012(29-06-2012)

THÔNG BÁO LAO ĐỘNG HÈ(07-06-2012)

CHỨC MỪNG ĐỘI TUYỂN OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC 2012(29-05-2012)

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HK II/2011-2012 (28-05-2012)

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2011-2012(13-03-2012)

THÔNG BÁO THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ HK2/2011-2012(14-02-2012)

THÔNG BÁO NHẮC NHỞ NỘP KẾT QUẢ RLSV HK I/2011-2012(02-02-2012)

THÔNG BÁO QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HK I / 2011-2012(22-12-2011)

Thông báo đăng ký tham dự Olympic cơ học toàn quốc lần thứ XXIV – 2012 (28-11-2011)

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT SINH VIÊN NH 2011-2012(08-11-2011)

THÔNG BÁO NỘP BỔ SUNG KLTN VÀ CD KLTN KHÓA 2007(07-11-2011)

Thông báo đăng ký môn học HKII, 2011-2012(26-10-2011)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI VỚI SV NĂM HỌC 2011-2012 (05-10-2011)

THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT II CHO TÂN SV 2011(03-10-2011)

THÔNG BÁO CẤP THẺ SINH VIÊN KHÓA 2011(03-10-2011)

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012 (ĐỢT 2)(03-10-2011)

Thông báo huy động SV tham dự lễ khai giảng NH 2011-2012(26-09-2011)

DANH SÁCH SV KHOA ĐĂNG KÝ GÁC THI TUYỂN SINH NĂM 2011(18-06-2011)

Thông báo đăng ký môn học HK1, 2011-2012 (28-05-2011)

CHỨC MỪNG ĐỘI TUYỂN OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC (13-05-2011)

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN KHOA DỰ OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23(20-04-2011)

Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập môn Khoa học MácLênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Chính trị tổng hợp)(20-04-2011)

THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN NỘP KHÓA LUẬN VÀ TIỂU LUẬN KHÓA 2007 (có thay đổi) (06-04-2011)

Thông báo kết quả đăng ký học lại học kỳ 3 năm học 2010-2011 sinh viên niên chế khóa 2007 trở về trước (01-04-2011)

THÔNG BÁO VỀ ĐỘI TUYỂN DỰ THI OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN 23(24-03-2011)

Thông báo về việc học giáo dục Quốc phòng dành cho sinh viên Khóa 2010(04-03-2011)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 MÔN TT HỒ CHÍ MINH - LỊCH SỬ ĐẢNG(28-02-2011)

Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký môn học online (17-02-2011)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 2007 (14-02-2011)

THÔNG BÁO KHẨN VỀ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HK1/2010-2011(12-01-2011)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY TỐT NGHIỆP TẠM THỜI(06-01-2011)

Thông báo về việc xóa đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2010-2011 (24-12-2010)

Thông báo đăng ký dự thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2011 (02-12-2010)

Thông báo V/v Mở lớp đào tạo nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 dành cho lớp trưởng và bí thư ngày 18/11/2010 (15-11-2010)

Thông báo Tổ chức lễ Tốt Nghiệp K2006 (05-11-2010)

Thông báo Tổ chức tập dợt cho lễ Tốt Nghiệp K2006 (05-11-2010)

Lịch thi HK1 - NH 2010-2011 cho các khóa tín chỉ(03-11-2010)

Thông báo về việc ký sổ bằng cho SV Khoa Cơ khí công nghệ Khóa 2006 (03-11-2010)

Thông báo đăng ký mua vé tàu Tết Tân Mão 2011(25-10-2010)

KHEN THƯỞNG THỦ KHOA VÀ Á KHOA TRONG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2010(21-10-2010)

LỊCH THI LẦN 2 - CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP(14-10-2010)

Thông báo Khám sức khỏe đợt II cho sinh viên Khóa 2010(06-10-2010)

Giao lưu đối thoại giữa SV với lãnh đạo Trường về chủ đề "Xây dựng môi trường GD thân thiện, lành mạnh - SV tích cực" (04-10-2010)

THÔNG BÁO MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2010-2011 (17-09-2010)

Thông báo đăng ký môn học học kỳ III năm học 2009-2010 cho sinh viên khóa 2008, 2009 (tín chỉ)(27-05-2010)

V/v đăng ký thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác -Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh(27-05-2010)

Thông báo thời gian thu-chi tiền học lại & thi mới HK3/2009-2010 (25-03-2010)

BẢNG ĐIỂM XÉT TIÊU CHUẨN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP K2006(10-03-2010)

Thông báo trả lời sinh viên diện chính sách của Khoa(10-09-2009)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu không chín