Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 39
Toàn hệ thống: 2457
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TP. HỒ CHÍ MINH
______
 
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2011
 
ĐIỀU LỆ
Hội thi olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
“Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VI năm 2011
(Ban hành kèm theo Kế hoạch Số: 02/KHLT-ĐTN-ĐHQG-ĐUKĐHCĐTCCN của
Ban Thường vụ Thành Đoàn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và
Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN)
 
A. PHẦN THI CÁ NHÂN:
I. THỂ LỆ:
1. Đối tượng dự thi:
Chia làm 2 bảng:
- Bảng A: Tất cả sinh viên, học sinh đang theo học tại các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp thuộc các cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh.
- Bảng B: Thí sinh tự do là bạn đọc của Báo Tuổi trẻ online.
 
2. Vòng loại: 4 tuần, 1 tuần/đợt thi, bắt đầu từ ngày 02/4 - 23/4/2011.
2.1. Số lượng câu hỏi: mỗi đợt/tuần sẽ có 1 đề thi, mỗi đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm.
2.2. Nội dung câu hỏi: liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nội dung cơ bản của các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, việc vận dụng kiến thức các môn học trên vào thực tế, những kiến thức hiểu biết xã hội; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần IX; những vấn đề liên quan đến lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam và của TP. Hồ Chí Minh.
2.3. Hình thức dự thi:
- Đối với Bảng A:
Thí sinh thi trực tuyến: Ban Tổ chức sẽ thiết kế 1 phần mềm để thí sinh có thể thi trực tuyến (thông báo đường dẫn sau). Thí sinh sẽ đăng nhập, tạo tài khoản của cá nhân từ 14g00 ngày Thứ 2 đến 19g00 ngày thứ 7 hàng tuần. Tài khoản sẽ được xác nhận qua email. Định kỳ từ 16g00 đến 19g00 Thứ 7 hàng tuần, Ban Tổ chức sẽ mở đề và tài khoản để các cá nhân (đã có xác nhận tài khoản) làm bài trắc nghiệm trực tiếp trên mạng. Thời gian làm bài tối đa là 30 phút. Điểm số và thời gian làm bài của thí sinh sẽ được ghi nhận lại để xếp hạng vào cuối vòng loại. Thí sinh có quyền dự thi 4 lần (mỗi tuần 1 lần), Ban Tổ chức sẽ ghi nhận kết quả tuần cao nhất của thí sinh làm kết quả xếp hạng cuối cùng.
 
Ban tổ chức sẽ chọn 50 thí sinh có kết quả cao nhất (số câu đúng và thời gian hoàn thành ngắn nhất) của 4 đợt thi vào chung kết. Trong trường hợp có nhiều thí sinh trùng điểm, Ban Tổ chức sẽ quyết định thí sinh vào vòng chung kết thông qua kết quả trả lời các câu hỏi phụ.
 
- Đối với Bảng B:
Thí sinh thi trực tuyến tương tự bảng A nhưng khác thời gian, cụ thể: Thí sinh sẽ đăng nhập, tạo tài khoản của cá nhân và dự thi từ 00g00 ngày Thứ 4 đến 24g00 ngày thứ 6 hàng tuần.
 
Ban tổ chức sẽ chọn 10 thí sinh có kết quả cao nhất (số câu đúng và thời gian hoàn thành ngắn nhất) của 4 đợt thi vào chung kết. Trong trường hợp có nhiều thí sinh trùng điểm, Ban Tổ chức sẽ quyết định thí sinh vào vòng chung kết thông qua kết quả trả lời các câu hỏi phụ.
 
 
3. Vòng chung kết:
* Đối với Bảng A: 50 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia thi đấu vòng chung kết gồm hai phần thi:
3.1. Chinh phục:
50 thí sinh thi đấu cùng một lúc, trải qua các vòng thi nhỏ tại các địa điểm gắn với nội dung chủ đề của cuộc thi:
 
3.1.1. Tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh TP. Hồ Chí Minh:
- Nội dung thi: Những hiểu biết về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, truyền thống tuổi trẻ, học sinh, sinh viên Việt Nam; các kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của các nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa Mác – Lênin; các nhà triết học tiêu biểu của các thời kỳ; các nhà cách mạng, các lãnh tụ, danh nhân trong và ngoài nước.
- Hình thức thi: 50 thí sinh sẽ tham gia trả lời 20 câu hỏi. Đặc điểm các câu hỏi: 10 câu hỏi đầu tiên, mỗi câu trả lời đúng được cộng 2 điểm, sai không trừ điểm; 5 câu hỏi tiếp theo: mỗi câu trả lời đúng được cộng 2 điểm, sai trừ 1 điểm; 5 câu hỏi cuối: mỗi câu trả lời đúng được cộng 2 điểm, sai trừ 2 điểm.
Sau vòng thi tại địa điểm này, sẽ có 15 thí sinh thấp điểm nhất dừng cuộc thi. Còn lại 35 thí sinh.
 
3.1.2. Tại Hội trường Thống nhất:
- Nội dung thi: nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần IX, văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần IX, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII, thành tựu chính trị - kinh tế - xã hội của Việt Nam và thế giới trong 25 năm đổi mới (1986 - 2011), thành tựu về chính trị - kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong 36 năm qua (1975 - 2011), các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.
- Hình thức thi: 35 thí sinh sẽ được chia làm 7 đội, mỗi đội 5 thành viên ngẫu nhiên, đảm bảo tổng số điểm tích lũy của các thành viên trong đội là tương đối bằng nhau. Các đội sẽ tham gia thử thách tại 5/7 trạm theo thứ tự do Ban Tổ chức quy định. Tại mỗi trạm có 7 câu hỏi thử thách (dưới nhiều dạng: trắc nghiệm, ô chữ, hình ảnh...) và 1 chủ đề mà các đội phải hoàn thành. Các đội phải hoàn thành tất cả 5 trạm thi đấu. Thứ tự các đội (tính theo thời gian) tương ứng với các số điểm: 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60. Số điểm này sẽ được chia đều để mỗi cá nhân cộng vào điểm tích lũy chung.
Sau vòng thi tại địa điểm này, sẽ có 15 thí sinh thấp điểm nhất dừng cuộc thi. Còn lại 20 thí sinh.
 
3.1.3. Tại Bến Nhà Rồng và Bảo tàng Hồ Chí Minh:
- Nội dung thi: các kiến thức liên quan đến lịch sử văn hóa dân tộc, con người Việt Nam, các tư tưởng, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc; những sự kiện liên quan đến quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ.
- Hình thức thi: 20 thí sinh sẽ xếp thành vòng tròn, cùng trả lời 20 câu hỏi. Có 10 nấc tiến vào tâm vòng tròn. Thí sinh trả lời đúng câu hỏi được tiến lên 1 nấc, sai lùi về 1 nấc. 8 thí sinh nào tiến về tâm vòng tròn trước tiên sẽ vào vòng trong. Trong trường hợp có nhiều thí sinh trùng vị trí thứ 8, sẽ quyết định bằng câu hỏi phụ.
 
3.2. Khẳng định: 8 thí sinh trả lời luân phiên những câu hỏi trắc nghiệm do Ban Tổ chức đặt ra cho mình. Mỗi thí sinh được sử dụng 1 lần quyền trợ giúp (hỏi khán giả hoặc 50/50). Mỗi thí sinh trả lời sai đến câu thứ 2 sẽ dừng phần thi. Cuối cùng chọn lại 3 thí sinh xuất sắc nhất. Mỗi thí sinh sẽ chọn 1 tình huống, các thí sinh sẽ vận dụng kiến thức các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết tình huống. Các thí sinh còn lại sẽ phản biện, tranh luận. Điểm cho phần hùng biện tối đa là 30 điểm, điểm cho phần tranh luận tối đa là 10 điểm. Ban Giám khảo sẽ cho điểm để chọn các giải nhất, nhì, ba. 5 thí sinh đạt giải khuyến khích.
 
* Đối với Bảng B: 10 thí sinh sẽ tiến hành thi đấu loại trực tiếp, liên tục (tương tự phần thi Khẳng định của Bảng A) trên mạng và chọn ra Giải nhất, Giải Nhì, Giải Ba và các giải khuyến khích.
 
II. GIẢI THƯỞNG:
- Bảng A: Ban Tổ chức trao giải thưởng và giấy khen cho 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 05 giải khuyến khích, giải thưởng cho các đơn vị có nhiều sinh viên tham dự (chỉ xét những đơn vị có trên 1.000 người dự thi), giải thưởng cho thí sinh xuất sắc nhất từng đợt.
- Bảng B: Ban Tổ chức trao 01 Giải nhất, 01 Giải Nhì, 01Giải Ba và 07 giải khuyến khích.
 
B. PHẦN THI THEO ĐỘI (Do Đoàn trường tổ chức và thông báo)
 
 
 
 
 
 
 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Sử dụng trong Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin,
Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VI năm 2011)
 
1.      Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009
2.      Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Triết học Mác- Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.
3.      Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.
4.      Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.
5.      Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác- Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế- Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.
6.      Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Chính trị (Dùng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2006.
7.      Nguyễn Quang Ngọc: Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2001.
8.      Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.
9.   Các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, khóa X.
10.Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần IX, các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ IX.
11.Đảng Cộng sản Việt Nam: Website Đảng cộng sản Việt Nam http://www.cpv.org.vn
12. Website Thành phố Hồ Chí Minh http://www.hochiminhcity.gov.vn/
13.Website Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn
14.Các Mác- Ăng ghen: Bàn về Thanh niên,   Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2004
15.Lênin: Bàn về Thanh niên, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2004
16.Hồ Chí Minh: Bàn về Thanh niên, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2005.
17.CD rom Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2000.
18.Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002.
19.Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
20.Các phim tài liệu: Bác Hồ với thanh niên, Di huấn thiêng liêng, Bác Hồ sống mãi…
21.Luật giáo dục
22.Luật Giao thông

Số lần xem trang : :3829
Nhập ngày : 01-04-2011
Điều chỉnh lần cuối :

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016(11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013(17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường"(15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Kế hoạch tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1 NH 2012-2013 (17-12-2012)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị(21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho SV khoa CK(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Thông báo tổ chức liên hoan “Dạy tốt – học tốt” năm 2012(01-11-2012)

Thông báo Đăng ký cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với Cộng đồng” lần VI – năm 2012(01-11-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH SV KHOA CƠ KHÍ 2012(29-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA - CỜ TƯỚNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(24-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(18-10-2012)

THÔNG BÁO LÀM THẺ SINH VIÊN ĐỢT 3 NĂM 2012(17-10-2012)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2012 (12-10-2012)

Thông báo đánh giá rèn luyện đoàn viên Học kỳ II/2011-2012(28-09-2012)

THÔNG BÁO NỘP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

KẾ HOẠCH HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

Thông báo về việc họp định kỳ hàng tuần(26-09-2012)

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GIỮA SV VỚI BCN KHOA 2012(26-09-2012)

THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ COI THI TUYỂN SINH NĂM 2012(23-05-2012)

LỊCH BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2012(14-02-2012)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2014 (21-12-2011)

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA CK-CN NHIỆM KỲ 2012-2014(21-12-2011)

Thông báo cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với cộng đồng” 2011(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI CẮM HOA VÀ NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA (1976-2011)(16-11-2011)

Kết quả hội thao truyền thống sinh viên năm 2011(16-11-2011)

Kế hoạch tổ chức hội thi cắm hoa “Tri ân thầy cô” 20/11/2011 (Đoàn Trường)(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LÀM BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11/2011 (ĐOÀN TRƯỜNG)(16-11-2011)

THÔNG BÁO BÌNH CHỌN SINH VIÊN 5 TỐT CẤP THÀNH 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THI TRỰC TUYẾN "BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG" NĂM 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO THỨ 2 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(01-11-2011)

DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG 2011(01-11-2011)

LỊCH THI ĐẤU CỜ TƯỚNG, CẦU LÔNG, BÓNG BÀN CỦA HỘI THAO TRƯỜNG 2011(01-11-2011)

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO TRƯỜNG NĂM 2011(24-10-2011)

THÔNG BÁO THỨ 1 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(15-10-2011)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ CỦA THÀNH ỦY(07-10-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC MÁC-LÊNIN NĂM 2011(01-04-2011)

ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NH 2011 (01-04-2011)

Thông báo bình xét Đoàn viên ưu tú từ Đoàn viên xuất sắc đợt 1 năm 2011 (11-03-2011)

THÔNG BÁO KHẨN: BÁO CÁO SỐ LIỆU SINH VIÊN, ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN (03-03-2011)

THƯ MỜI HỌP BCH ĐOÀN KHOA MỞ RỘNG (25-02-2011)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Công trình thanh niên chào mừng 80 năm thành lập Đoàn (25-02-2011)

KẾ HOẠCH MITTINH KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM (1931-2011) (25-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC NĂM THANH NIÊN 2011(25-02-2011)

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

THÔNG BÁO TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI LẦN 1 NĂM 2011 (12-01-2011)

TỔ CHỨC HỘI TRẠI NĂM 2010 (05-11-2010)

Tổ chức "Hành trình đến bảo tàng" cho cán bộ Đoàn - Hội khóa 2010 (03-11-2010)

Lịch thi đấu môn CẦU LÔNG SV Khoa năm 2010 (25-10-2010)

Lịch thi đấu môn Điền kinh SV Khoa năm 2010 (11-10-2010)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2010 (06-10-2010)

DS ĐĂNG KÝ VÀ LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO KHOA 2010 (04-10-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2010 (16-09-2010)

QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ THI ĐẤU CÁC MÔN TRONG HỘI THAO KHOA(16-09-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ROBO 2010(13-08-2010)

DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ COI THI ĐẠI HỌC 2010(28-06-2010)

Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka lần thứ 12 năm 2010 của BCH Đoàn TNCS HCM(14-06-2010)

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN KHOA DỰ TẬP HUẤN LẦN 1-2010 TẠI ĐÀ LẠT(27-05-2010)

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CB ĐOÀN HỘI LẦN 1 - 2010 - ĐÀ LẠT (27-05-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2010 (27-05-2010)

LỊCH THI ĐẤU CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA DỰ HỘI THAO TRƯỜNG 2010 (22-04-2010)

Danh sách đội tuyển Khoa dự Hội thao Trường năm 2010(12-04-2010)

Danh sách ứng cử viên của Khoa cho BCH Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Danh sách Đại biểu Khoa dự Đại hội Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2012-2014(29-03-2010)

Thông báo triệu tập đại biểu dự Đại hội Đoàn Khoa NK 2010-2012 (25-03-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2008 -2010(24-03-2010)

KẾ HOẠCH TỒ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2010 - 2012(16-03-2010)

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN VÀO BCH ĐOÀN KHOA NK 2010-2012(16-03-2010)

Tổ chức Chương trình “Tự hào sinh viên Nông Lâm”(09-03-2010)

Thông báo: V/v dời lại thời gian tổ chức Hội diễn văn nghệ sinh viên Khoa(15-01-2010)

KẾT QUẢ HỘI THAO KHOA NĂM 2009(08-01-2010)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA THAM DỰ “ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN VII”(08-01-2010)

Thể lệ thi viết Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam (03-12-2009)

LỊCH THI ĐẤU ĐÁ CẦU SV KHOA 2009(09-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG BÀN SV KHOA 2009(06-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2009(03-11-2009)

KẾ HOẠCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ 2009(02-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG SV KHOA 2009(27-10-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN SV KHOA NĂM 2009(26-10-2009)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2009(21-10-2009)

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CÁC LỚP KHÓA 2006-2009 KHOA CƠ KHÍ(21-10-2009)

Thông báo v/v Báo cáo số liệu Đoàn - Hội của các lớp(03-10-2009)

Kết quả Phân loại Đoàn viên và Chi Đoàn Khoa CK năm học 2008-2009(13-05-2009)

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH(13-05-2009)

Thông báo Đăng ký Tham gia Chiến dịch MÙA HÈ XANH 2009(05-05-2009)

Thông báo Đăng ký Coi thi tuyển sinh Đại học năm 2009(05-05-2009)

Hiến máu đợt II năm 2009(25-03-2009)

Đội tuyển Khoa tham dự hội thao Trường ĐH Nông Lâm 2009(20-03-2009)

Thông báo đăng ký Hội thao sinh viên Nông Lâm 2009(16-03-2009)

Danh sách cán bộ Đoàn - Hội dự tập huấn Đợt 1 năm 2009(25-02-2009)

Hội trại chào mừng 26/03(25-02-2009)

Tổ chức Kỷ niệm mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm 2008(17-11-2008)

Danh sách Đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng(20-10-2008)

Khen thưởng SV tiêu biểu Khoa(20-10-2008)

Danh sách Đoàn viên Khoa dự tập huấn Đoàn Lần I / 2008(17-10-2008)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu chín sáu chín