Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 980
Toàn hệ thống: 24125
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

THÔNG BÁO
 
 
Phòng Đào tạo trân trọng thông báo đến tất các các sinh viên khóa 2008, 2009 và 2010 về việc xóa đăng ký môn học như sau:
I. Đối tượng
        1. Sinh viên có số tín chỉ đăng ký vượt 25 TC phải tự đăng ký xóa bớt môn học theo tư vấn của cố vấn học tập.
        2. Sinh viên đã đăng ký thành công có nhu cầu xóa bớt môn học
 
II. Phương pháp xóa môn học đã đăng ký.
 
Sinh viên sử dụng email tên miền @st.hcmuaf.edu.vn đã được trường cấp để gởi thư đến địa chỉ email: pdt@hcmuaf.edu.vn. Phần Chủ đề (Subject) ghi: XIN XOA MON HOC; Phần nội dung ghi:
 
1. Họ và tên: <Họ tên của bạn>
2. Mã lớp: <Mã lớp của bạn>
3. Mã số sinh viên, mã số môn học muốn xóa:
<Mã số sinh viên>,<Mã số môn học 1 muốn xóa>
<Mã số sinh viên>,<Mã số môn học 2 muốn xóa>
<Mã số sinh viên>,<Mã số môn học n muốn xóa>
 
Ví dụ: Bạn Nguyễn Văn A đang học lớp DH10PA có mã số sinh viên 10101010 muốn xóa 2 môn học có mã số: 202020 và 203030, phần nội dung thư ghi như sau:
 
1. Họ và tên: Nguyễn Văn A
2. Mã lớp: DH10PA
3. Mã số sinh viên, mã số môn học muốn xóa:
10101010,202020
10101010,203030
 
 III. Thời hạn xóa: từ ngày ra thông báo đến 07 giờ ngày 27/12/2010.
Lưu ý:
- Sinh viên phải dùng ĐC email do trường cấp mới được chấp nhận xóa
- Sinh viên phải nhập cẩn thận mã số sinh viên và mã số môn học muốn xóa
- Thực hiện chính xác theo hướng dẫn, kể cả các dấu phẩy (,), khoảng trắng ( )
- Sinh viên do bất cẩn nhập sai mã số môn học sẽ không được giải quyết phục hồi.

                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                         (Đã ký)
                                                                                                       ThS. TRẦN THANH PHONG

Số lần xem trang : :4605
Nhập ngày : 24-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO, TIN TỨC

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập(24-05-2019)

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ - BUỘC THÔI HỌC (HK2 - NH2017-2018)(16-11-2018)

Robot tỉa cây do sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo trên Báo VnExpress(12-10-2018)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ - TUYỂN SINH 2018(26-02-2018)

Thông báo về việc đăng ký môn học theo nguyện vọng SV - HK172(05-01-2018)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP NH 2016-2017(05-09-2017)

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(07-08-2017)

Danh sách các môn học Khoa đề nghị mở lớp theo yêu cầu của sinh viên(04-08-2017)

THÔNG BÁO BAN HÀNH NỘI QUY RA VÀO CƠ QUAN(24-07-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2017 - 2018(24-07-2017)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH(30-05-2017)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(14-03-2017)

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2016-2017(10-03-2017)

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(28-02-2017)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC(20-02-2017)

Người Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng của SEARCA(08-12-2016)

Thông báo về tham dự sinh hoạt học thuật của Nghiên cứu sinh(25-11-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Nguồn nhân lực - nền tảng cơ giới hóa.(17-08-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Bước tiến chậm, phụ thuộc nước ngoài(17-08-2016)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(23-06-2016)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không bốn bốn chín

Xem trả lời của bạn !