Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 48
Toàn hệ thống: 2384
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Thời gian: Lúc 7g00 Ngày 18/11/2010

Địa điểm: RD200, khu Rạng Đông

GV: Cô Bùi Thị Cẩm Nhi, GV Khoa Môi trường & Tài nguyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Tp. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ CÁC LỚP ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008
(Lớp trưởng và Bí thư các lớp)
 

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Đơn vị
ĐTDĐ
Địa chỉ E-mail
01
Nguyễn Anh Tuấn
Lớp trưởng
DH07CC
090.255.774
07119026@st.hcmuaf.edu.vn
02
Võ Thị Ngọc Lợi
Bí thư
0168.6099.479
07119017@st.hcmuaf.edu.vn
03
Trần Văn Chưởng
Lớp trưởng
DH07CK
098.292.3633
07118021@st.hcmuaf.edu.vn
04
Phạm Ngọc Hưng
Bí thư
0167.4567.480
07118006@st.hcmuaf.edu.vn
05
Mai Văn Khanh
Lớp trưởng
DH07NL
 
07137035@st.hcmuaf.edu.vn
06
Tô Công Linh
Bí thư
0166.8400.430
07137038@st.hcmuaf.edu.vn
07
Trần Hữu Trường
Lớp trưởng
DH07OT
097.3633.884
07154089@st.hcmuaf.edu.vn
08
Phạm Hải Sơn
Bí thư
0164.6964.001
07154076@st.hcmuaf.edu.vn
09
Trần Vỹ Anh
Lớp trưởng
DH07TD
0169.8716.726
07138002@st.hcmuaf.edu.vn
10
Nguyễn Thị Hồng Trang
Bí thư
0165.6616.181
07138055@st.hcmuaf.edu.vn
11
Trịnh Thế Vĩnh
Lớp trưởng
DH07CD
097.4616.221
07153045@st.hcmuaf.edu.vn
12
Nguyễn Đức Tài
Bí thư
0168.959.3494
ductai.mec@gmail.com
13
Nguyễn Văn Sự
Lớp trưởng
DH08CK
0168.879.1496
08119005@st.hcmuaf.edu.vn
14
Lê Văn Giang
Bí thư
 
08118004@st.hcmuaf.edu.vn
15
Hoàng Văn Tài
Lớp trưởng
DH08NL
097.4451.491
08137006@st.hcmuaf.edu.vn
16
Hoàng Hiệp Hòa
Bí thư
098.897.1149
08137003@st.hcmuaf.edu.vn
17
Trần Ngọc Đăng
Lớp trưởng
DH08OT
097.729.2050
08154006@st.hcmuaf.edu.vn
18
Lê Quang Trí
Bí thư
090.6869.190
wolf_9019@yahoo.com
19
Lê Tấn Phúc
Lớp trưởng
DH08TD
 
08138012@st.hcmuaf.edu.vn
20
Lê Đình Danh
Bí thư
090.6679.862
08138003@st.hcmuaf.edu.vn
21
Nguyễn Ngọc Hạnh
Lớp trưởng
DH08CD
0168.9942.537
08153006@st.hcmuaf.edu.vn
22
Châu Trung Quốc
Bí thư
0123.8899.452
08153022@st.hcmuaf.edu.vn
23
Trần Thị Hà Linh
Lớp trưởng
DH09CC
0164.9672.766
09119018@st.hcmuaf.edu.vn
24
Phan Thị Linh
Bí thư
0167.4655.974
09119017@st.hcmuaf.edu.vn
25
Nguyễn Văn Toán
Lớp trưởng
DH09CK
0169.6813.058
09118019@st.hcmuaf.edu.vn
26
Đào Nhật Thành
Bí thư
0122.4685.307
09118016@st.hcmuaf.edu.vn
27
Phạm Trường Lâm
Lớp trưởng
DH09NL
0128.4417.994
09137035@st.hcmuaf.edu.vn
28
Trương Cao Trí
Bí thư
0125.2221.797
09137048@st.hcmuaf.edu.vn
29
Trần Thanh Bào Đệ
Lớp trưởng
DH09TD
0167.4718.393
09138006@st.hcmuaf.edu.vn
30
Nguyễn Hữu Kỳ
Bí thư
0128.5989.534
09138008@st.hcmuaf.edu.vn
31
Nguyễn Văn Hưng
Lớp trưởng
DH09OT
 
09154025@st.hcmuaf.edu.vn
32
Nguyễn Hoàng Giàu
Bí thư
0169.8523.346
09154014@st.hcmuaf.edu.vn
33
Lê Hoài Phong
Lớp trưởng
DH09CD
0164.9677.954
09153068@st.hcmuaf.edu.vn
34
Hoàng Thanh Lực
Bí thư
0168.6622.151
09153014@st.hcmuaf.edu.vn
35
Nguyễn Đình Linh
Lớp trưởng
DH10CC
0165.6152.393
10119002@st.hcmuaf.edu.vn
36
Nguyễn Minh Hải
Lớp trưởng
DH10CK
0164.4357.642
10118001@st.hcmuaf.edu.vn
37
Trần Văn Sang
Bí thư
0165.9301.350
10118009@st.hcmuaf.edu.vn
38
Phan Võ Trung Nghĩa
Bí thư
DH10NL
093.934.7914
10137006@st.hcmuaf.edu.vn
39
Dương Văn Đại
Lớp trưởng
DH10TD
0168.4466.163
10138002@st.hcmuaf.edu.vn
40
Văn Tiến Thành
Lớp trưởng
DH10OT
0169.6888.651
10154039@st.hcmuaf.edu.vn
41
Nguyễn Đình Dũng
Lớp trưởng
DH10CD
0128.7771.306
10153003@st.hcmuaf.edu.vn
42
Trần Phạm Thanh Duy
Lớp trưởng
CD10CI
0168.7748.308
10344005@st.hcmuaf.edu.vn
43
Nguyễn Văn Nghĩa
Bí thư
0166.3626.091
10344028@st.hcmuaf.edu.vn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tổng danh sách có 43 Sinh viên
Trưởng đơn vị

Số lần xem trang : :3781
Nhập ngày : 15-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :15-11-2010

THÔNG BÁO, TIN TỨC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH(30-05-2017)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(14-03-2017)

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2016-2017(10-03-2017)

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(28-02-2017)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC(20-02-2017)

Người Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng của SEARCA(08-12-2016)

Thông báo về tham dự sinh hoạt học thuật của Nghiên cứu sinh(25-11-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Nguồn nhân lực - nền tảng cơ giới hóa.(17-08-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Bước tiến chậm, phụ thuộc nước ngoài(17-08-2016)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(23-06-2016)

Bộ nông nghiệp phê duyệt “Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp”(21-03-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO(04-12-2015)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 (Dự kiến)(17-11-2015)

THƯ MỜI HỌP MẶT KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP KHOA(02-11-2015)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ(25-09-2015)

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ I NH 2015-2016(20-06-2015)

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015(11-12-2014)

Quyết định khen thưởng Tốt nghiệp (tháng 12/2014) (11-12-2014)

Danh sách cảnh báo học vụ và quá thời gian học tại trường năm 2014(03-11-2014)

LỊCH THI ĐẤU GIẢI HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO(02-11-2014)

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI BẢO HIỂM Y TẾ HSSV 2014-2015(19-09-2014)

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI HK2 - NĂM HỌC 2013-2014 (cập nhật ngày 7/5/2014)(07-05-2014)

Thống kê nguyện vọng đăng ký môn học cho HK3 - NH 2013-2014(29-04-2014)

Thông báo về việc cử sinh viên đi thực tập hè tại Đài Loan(21-04-2014)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013 - 2014 (16-04-2014)

CUỘC THI LÁI XE SINH THÁI, TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU HONDA 2014(09-04-2014)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HK3 - NH 2013-2014(08-04-2014)

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013 (CHÍNH THỨC)(10-02-2014)

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI HKI - NĂM HỌC 2013-2014 (cập nhật ngày 13/12/2013)(09-12-2013)

THÔNG BÁO KHẨN - HỌC BÙ MÔN CƠ LƯU CHẤT (06-12-2013)

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HK II/2012-2013(26-09-2013)

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO CẤP PHIẾU ĐIỂM CHO SV KHÓA 2010, 2011, 2012(21-08-2013)

Thông báo Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 ngày 02 tháng 06 năm 2013 (02-05-2013)

Thông báo Lịch học Giáo dục quốc phòng đối với sinh viên Khóa 2012 (02-05-2013)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CHUYÊN NGÀNH LỚP DH12CK(03-04-2013)

THÔNG BÁO GẶT MẶT NỮ CBVC KHOA VÀ NỮ SINH VIÊN KHOA NHÂN NGÀY 8-3(04-03-2013)

Thông báo hủy môn học ở HK2 năm học 2012-2013 (28-02-2013)

Thông báo về Kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2013 (27-02-2013)

THÔNG BÁO ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ NIÊN CHẾ (23-01-2013)

Thông báo điều chỉnh thanh toán giờ giảng HK1 năm 2012-2013 (24-12-2012)

Thông báo về việc đăng ký thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh (14-12-2012)

THƯ CẢM ƠN NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP KHOA 8-12 (05-12-2012)

THƯ GỬI QUÝ THẦY CÔ GIÁO, HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ- CÔNG NGHỆ NHÂN KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 – 2012 VÀ 36 NĂM THÀNH LẬP KHOA 08-12-2012(17-11-2012)

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN 2012 (NVBS)(24-10-2012)

THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN 2012 (NV1)(09-10-2012)

THÔNG BÁO THỜI GIAN THU - CHI TIỀN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HKI / 2012-2013(28-09-2012)

Thông báo V/v: “Quy định rút học phí nhập học khóa 2012”(26-09-2012)

Khung học phí năm học 2012-2013(26-09-2012)

THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH-SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2012 - 2013(24-09-2012)

Thông báo về BHYT và BHTN cho sinh viên năm 2012(13-09-2012)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GẶP GỠ, GIAO LƯU GIỮA SINH VIÊN CÁC KHÓA VÀ BAN CHỦ NHIỆM KHOA (13-09-2012)

THÔNG BÁO KHẨN VỀ NỘP KẾT QUẢ RLSV 2012(29-06-2012)

THÔNG BÁO LAO ĐỘNG HÈ(07-06-2012)

CHỨC MỪNG ĐỘI TUYỂN OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC 2012(29-05-2012)

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HK II/2011-2012 (28-05-2012)

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2011-2012(13-03-2012)

THÔNG BÁO THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ HK2/2011-2012(14-02-2012)

THÔNG BÁO NHẮC NHỞ NỘP KẾT QUẢ RLSV HK I/2011-2012(02-02-2012)

THÔNG BÁO QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HK I / 2011-2012(22-12-2011)

Thông báo đăng ký tham dự Olympic cơ học toàn quốc lần thứ XXIV – 2012 (28-11-2011)

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT SINH VIÊN NH 2011-2012(08-11-2011)

THÔNG BÁO NỘP BỔ SUNG KLTN VÀ CD KLTN KHÓA 2007(07-11-2011)

Thông báo đăng ký môn học HKII, 2011-2012(26-10-2011)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI VỚI SV NĂM HỌC 2011-2012 (05-10-2011)

THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT II CHO TÂN SV 2011(03-10-2011)

THÔNG BÁO CẤP THẺ SINH VIÊN KHÓA 2011(03-10-2011)

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012 (ĐỢT 2)(03-10-2011)

Thông báo huy động SV tham dự lễ khai giảng NH 2011-2012(26-09-2011)

Thông báo tập tuấn coi thi tuyển sinh và Danh sách SV (23-06-2011)

DANH SÁCH SV KHOA ĐĂNG KÝ GÁC THI TUYỂN SINH NĂM 2011(18-06-2011)

Thông báo đăng ký môn học HK1, 2011-2012 (28-05-2011)

CHỨC MỪNG ĐỘI TUYỂN OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC (13-05-2011)

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN KHOA DỰ OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23(20-04-2011)

Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập môn Khoa học MácLênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Chính trị tổng hợp)(20-04-2011)

THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN NỘP KHÓA LUẬN VÀ TIỂU LUẬN KHÓA 2007 (có thay đổi) (06-04-2011)

Thông báo kết quả đăng ký học lại học kỳ 3 năm học 2010-2011 sinh viên niên chế khóa 2007 trở về trước (01-04-2011)

THÔNG BÁO VỀ ĐỘI TUYỂN DỰ THI OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN 23(24-03-2011)

Thông báo về việc học giáo dục Quốc phòng dành cho sinh viên Khóa 2010(04-03-2011)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 MÔN TT HỒ CHÍ MINH - LỊCH SỬ ĐẢNG(28-02-2011)

Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký môn học online (17-02-2011)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 2007 (14-02-2011)

THÔNG BÁO KHẨN VỀ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HK1/2010-2011(12-01-2011)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY TỐT NGHIỆP TẠM THỜI(06-01-2011)

Thông báo về việc xóa đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2010-2011 (24-12-2010)

Thông báo đăng ký dự thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2011 (02-12-2010)

Thông báo Tổ chức lễ Tốt Nghiệp K2006 (05-11-2010)

Thông báo Tổ chức tập dợt cho lễ Tốt Nghiệp K2006 (05-11-2010)

Lịch thi HK1 - NH 2010-2011 cho các khóa tín chỉ(03-11-2010)

Thông báo về việc ký sổ bằng cho SV Khoa Cơ khí công nghệ Khóa 2006 (03-11-2010)

Thông báo đăng ký mua vé tàu Tết Tân Mão 2011(25-10-2010)

KHEN THƯỞNG THỦ KHOA VÀ Á KHOA TRONG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2010(21-10-2010)

LỊCH THI LẦN 2 - CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP(14-10-2010)

Thông báo Khám sức khỏe đợt II cho sinh viên Khóa 2010(06-10-2010)

Giao lưu đối thoại giữa SV với lãnh đạo Trường về chủ đề "Xây dựng môi trường GD thân thiện, lành mạnh - SV tích cực" (04-10-2010)

THÔNG BÁO MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2010-2011 (17-09-2010)

Thông báo đăng ký môn học học kỳ III năm học 2009-2010 cho sinh viên khóa 2008, 2009 (tín chỉ)(27-05-2010)

V/v đăng ký thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác -Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh(27-05-2010)

Thông báo thời gian thu-chi tiền học lại & thi mới HK3/2009-2010 (25-03-2010)

BẢNG ĐIỂM XÉT TIÊU CHUẨN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP K2006(10-03-2010)

Thông báo trả lời sinh viên diện chính sách của Khoa(10-09-2009)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám không không không