Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 57
Toàn hệ thống: 1585
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

CHI ỦY

                   BÍ THƯ CHI BỘ: CÔ PGS.TS.NGUT. TRẦN THỊ THANH

                   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ: THẦY THS. NGUYỄN VĂN XUÂN

                   CHI ỦY VIÊN: THẦY THS. ĐẶNG HỮU DŨNG

 

Chi bộ khoa Cơ Khí - Công nghệ gồm 15 đảng viên

Số lần xem trang: 12054
Điều chỉnh lần cuối: 10-11-2005

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2019-2022 (07-07-2020)

Visa (26-12-2016)

Thư mời (26-12-2016)

HỘI NGHỊ KHCN TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ 2015 - THÔNG BÁO SỐ 1 (27-01-2015)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NK 2010-2011 (03-11-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CC (23-08-2010)

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ (25-03-2010)

Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa (24-03-2010)

Liên hệ với khoa Cơ khí - Công nghệ (15-01-2008)

Sinh viên (23-12-2007)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn ba hai không

Xem trả lời của bạn !