HỘI SINH VIÊN VIỆT NAMTP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------
 
Số:    /TB - HSV
 
 
 
 
Tp.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2011

 
 
 
THÔNG BÁO
V/v Gia hạn đăng kí tham gia chương trình
“ Tự hào sinh viên Nông Lâm Lần II”
 
Vì nhu cầu tham gia chương trình “ Tự hào sinh viên Nông Lâm Lần II” của các bạn sinh viên vẫn còn nhưng thời gian đăng kí tham gia quá ngắn. Nay BTC Chương trình gia hạn thêm thời gian đăng kí cho các đội tham gia. Thời gian tổ chức chương trình cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐĂNG KÝ:
1. Đối tượng: Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
2. Thời gian
2.1. Vòng 1: diễn ra trong ngày 20/03/2011
2.2. Vòng 2: bắt đầu từ ngày 21/03/2011 đến hết ngày 23/03/2011.
2.3. Vòng 3: từ 17h00 đến 22h30 ngày 31/03/2011.
3. Đăng ký tham gia:
Mỗi đội đăng ký với số lượng thành viên là 12 người (trong đó có 2 thành viên dự bị), không giới hạn số lượng đội chơi ở mỗi chi Hội và số lượng nam nữ ở mỗi đội.( Chỉ cần một đội đủ 12 thành viên là có thể tham gia) Các đội lập danh sách các thành viên trong đội dự thi cần ghi rõ họ tên, giới tính, năm sinh, lớp, số điện thoại, đội trưởng liên lạc gởi về Văn phòng Đoàn - Hội sinh viên trường (RĐ 200) hoặc mail về địa chỉ dhnonglam@hoisinhvien.vn hạn chót đến 16h30 ngày 18/03/2011.
                                                                                            TM. BAN TỔ CHỨC
                                                                                                              TRƯỞNG BAN
 
 
                                                                                                        ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN
 

Số lần xem trang: 12157
Nhập ngày: 11-03-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp