ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                           ------------------------
                              Số 256/TB-ĐT
 
 
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2009

THÔNG BÁO SỐ 1
(V/v đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện MHX năm 2009)
Chiến dịch tình nguyện MHX năm 2009 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM sẽ diễn ra trong 03 tuần đầu của tháng 06/2009 tại các mặt trận: Huyện Kongchro, Kbang, Mang Yang – Tỉnh Gia Lai . Thực hiện chỉ đạo của Đảng Ủy – Ban Giám hiệu về việc tham gia chiến dịch tình nguyện MHX 2009, Ban Thường Vụ Đoàn trường thông báo đến toàn thể sinh viên Trường về việc đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện MHX 2009, cụ thể như sau:
Tiêu chuẩn tham gia:
-          Sinh viên đăng ký tham gia phải thể hiện tinh thần tình nguyện cao độ, tuân thủ kỷ luật của Ban chỉ huy chiến dịch.
-          Tình trạng sức khỏe tốt, phải đảm bảo trong suốt thời gian diển ra chiến dịch.
-          Ưu tiên sinh viên năm 3,4.
*     Số lượng dự kiến: 200 chiến sĩ, ưu tiên các bạn đăng ký sớm.
Các bạn sinh viên đăng ký tham gia chiến dịch nhận mẫu đăng ký tại văn phòng Đoàn trường.
 
 
 
 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ
                        CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH 2008
Họ và tên: .....................................................................................  Lớp: .......................................................
Sinh ngày: .....................................................................................  Tại: .........................................................
Chỗ ở hiện nay: ..............................................................................................................................................
Quê quán: .......................................................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ nhanh nhất: ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Điện thoại liên lạc: ...................................................  Điện thoại gia đình: .................................................
Năng khiếu: ....................................................................................................................................................
Số lần đã tham gia chiến dịch: ......................................................................................................................
Đăng kí tham gia mặt trận:
            Mặt trận Kongchro – Gia Lai                               1                  
            Mặt trận Kbang – Gia Lai                                      1                  
            Mặt trận Mang Yang – Gia Lai                             1
Tất cả sinh viên đã đăng ký phải tham gia tập huấn đầy đủ do ban chỉ huy chiến dịch tổ chức.
Thời gian đăng ký: từ ngày 28/04/2009.Đoàn trường sẽ chốt danh sách khi đã đủ số lượng sinh viên đăng ký tham gia.
   Mọi chi tiết liên hệ Văn phòng Đoàn Trường : 08.3724.5396 Hoặc Đ/c Trần Thị Thùy Linh: 090.674.6087
                                                                                                TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
                                                                                                                            P.BÍ THƯ
 
 
 
                                                                                                                 ThS. Đặng Kiên Cường

Số lần xem trang: 12103
Nhập ngày: 05-05-2009
Điều chỉnh lần cuối: 05-05-2009

Liên kết doanh nghiệp