Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 136
Toàn hệ thống: 1196
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

ĐIỂM THI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013-2014
 
Đợt 2 (cập nhật ngày 18/02/2014)
Đợt 3 (cập nhật ngày 26/02/2014)
Đợt 4 (cập nhật ngày 12/03/2014)
(Đang cập nhật tiếp tục)

Số lần xem trang: 12122
Điều chỉnh lần cuối: 12-03-2014

ĐIỂM THI CÁC MÔN HỌC

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021 (02-11-2021)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 (02-02-2021)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 (18-09-2020)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020 (14-01-2020)

ĐIỂM THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2018-2019 (01-10-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019 (09-07-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 (21-02-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2017-2018 (14-12-2018)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI HK II NĂM HỌC 2017-2018 (26-09-2018)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 (11-08-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn năm năm ba

Xem trả lời của bạn !