Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 142
Toàn hệ thống: 2986
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006-2010
LỚP DH06NL

STT
TÊN SINH VIÊN
TÊN ĐỀ TÀI
GV HƯỚNG DẪN
01
Lương Ngọc Anh
Nguyễn Duy Thắng
 Tính toán, thiết kế phòng sấy gỗ sử dụng hơi nước ns 100m3/ mẻ.
Ths.Bùi Công Hạnh
 
02
 Nguyễn Ngọc Châu                             
Tính toán thiết kế máy sấy mật Ong theo nguyên lý cô đặc chân không năng suất 20kg/mẻ
PGS.TS.Nguyễn Hay                     TS.Lê Anh Đức
03
 Hoàng Nam Hưng         Thái Hoàng Bảo
Khảo sát và tính toán hệ thống thông thoáng chuồng trại chăn nuôi heo
Ths.Nguyễn Hùng Tâm
 
04
 Nguyễn Thị Bích Loan       Đặng Thành Tâm
Tính toán thiết kế chế tạo và khảo nghiệm máy sấy Phấn hoa ns 50 kg/mẻ
PGS.TS.Nguyễn Hay                     TS.Lê Anh Đức
05
Âu Trần Phi Long              Lê Thành Chuơng
Tính toán, thiết kế cải tiến hệ thống quạt, lò dùng trong máy sấy lúa 40 tấn / mẻ
Ths.Nguyễn Hùng Tâm
 
06
Nguyễn Tiến Luân
Ứng dụng HKGSA và TRACE 700 trong tính toán tải lạnh
Ths.Nguyễn Hùng Tâm       
KS.Nguyễn Khoa Ty
07
 Nguyễn Văn Hoài Phong
Trương Công Thìn   
Tính toán thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy sấy Mật Ong ns 1 tấn/mẻ
PGS.TS.Nguyễn Hay                     Ths.Lê Quang Giảng
08
Phạm Hữu Phước               Nguyễn Văn Bằng
Tính toán, thiết kế chế tạo xử lý ẩm nhân điều năng suất 1000kg/mẻ
PGS.TS.Nguyễn Hay                     TS.Lê Anh Đức
09
 Trần Anh Sĩ                      Nguyễn Tấn Viễn
 Nghiên cứu và thiết kế máy sấy cá lóc dạng khay dùng lò đốt củi gián tiếp ns 100kg/mẻ
Ths.Nguyễn Hùng Tâm       
10
Nguyễn Hồng Thanh       Trần Văn Phước
Tính toán, thiết kế hệ thống sấy Lúa 160 tấn/mẻ
Ths.Nguyễn Hùng Tâm
 
11
 Lê Tiến Trung                Ứng Thanh Sơn
Thiết kế, chế tạo, khảo nghiệm máy sấy Mật 25 kg/h
Vũ Kế Hoạch                   Ths.Lê Quang Giảng
12
Nguyễn ThànhTrung             Phạm Quốc Sĩ                                    
Tính toán, thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm thiết bị xử lý nhiệt ẩm hạt điều khô.
 TS.Lê Anh Đức                 Ths.Nguyễn V Công Chính
13
Phạm Hữu Trực
Tính toán, thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm mô hình máy sấy phấn hoa.
KS.Bùi Quốc Khoa
TS.Lê Anh Đức

Số lần xem trang : :3777
Nhập ngày : 23-08-2010
Điều chỉnh lần cuối :

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP(19-03-2019)

Liên hệ(26-12-2016)

Khách sạn(26-12-2016)

Đăng ký(26-12-2016)

Chương trình hội thảo(26-12-2016)

Địa điểm - Thời gian(26-12-2016)

Tổ chức(26-12-2016)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ (29-12-2012)

Danh sách TLTN Ngành OT - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06OT(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CD(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành TD - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06TD(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành NL - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành CK - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CK(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành CC - Khóa 2006(23-08-2010)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ NK 2010-2012(20-06-2010)

Ban chủ nhiệm Khoa(24-03-2010)

Văn phòng Khoa(24-03-2010)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín hai một một

Xem trả lời của bạn !