Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 403
Toàn hệ thống: 4104
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006-2010
LỚP DH06CK
 

STT
TÊN SINH VIÊN
TÊN ĐỀ TÀI
GV HƯỚNG DẪN
01
Lương Quốc Ấn
Nguyễn Duy Dũng
Thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm trống gieo hạt kiểu khí động
Ths. Nguyễn Hải Triều
02
Trần Minh Triệu
Cải tiến bộ phận cấp hom của máy trồng khoai mì bán tự động
Ths. Nguyễn Hải Triều
03
Chu Thanh Xuyên
Nguyễn Văn Thái Dương
Khảo nghiệm và đánh giá khả năng ứng dụng của máy gieo Boktseeder
TS. Bùi Ngọc Hùng
Ths. Nguyễn Hải Triều

Số lần xem trang : :3752
Nhập ngày : 23-08-2010
Điều chỉnh lần cuối :

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP(19-03-2019)

Liên hệ(26-12-2016)

Khách sạn(26-12-2016)

Đăng ký(26-12-2016)

Chương trình hội thảo(26-12-2016)

Địa điểm - Thời gian(26-12-2016)

Tổ chức(26-12-2016)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ (29-12-2012)

Danh sách TLTN Ngành OT - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06OT(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CD(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành TD - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06TD(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành NL - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06NL(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành CK - Khóa 2006(23-08-2010)

Danh sách TLTN Ngành CC - Khóa 2006(23-08-2010)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ NK 2010-2012(20-06-2010)

Ban chủ nhiệm Khoa(24-03-2010)

Văn phòng Khoa(24-03-2010)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín bốn chín hai

Xem trả lời của bạn !