Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 158
Toàn hệ thống: 5997
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

CHI ỦY

                   BÍ THƯ CHI BỘ: CÔ PGS.TS.NGUT. TRẦN THỊ THANH

                   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ: THẦY THS. NGUYỄN VĂN XUÂN

                   CHI ỦY VIÊN: THẦY THS. ĐẶNG HỮU DŨNG

 

Chi bộ khoa Cơ Khí - Công nghệ gồm 15 đảng viên

Số lần xem trang : :4094
Nhập ngày : 25-03-2010
Điều chỉnh lần cuối :10-11-2005

Visa(26-12-2016)

Thư mời(26-12-2016)

HỘI NGHỊ KHCN TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ 2015 - THÔNG BÁO SỐ 1(27-01-2015)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NK 2010-2011(03-11-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CC(23-08-2010)

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ(25-03-2010)

Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa(24-03-2010)

Liên hệ với khoa Cơ khí - Công nghệ (15-01-2008)

Sinh viên(23-12-2007)

Nghiên Cứu(22-12-2007)

Đào tạo(21-12-2007)

Mục tiêu, bằng cấp và thời gian đào tạo(21-12-2007)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy hai hai không

Xem trả lời của bạn !