Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 840
Toàn hệ thống: 34429
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 


Phòng thực tập Điều khiển tự động
 

         1.  Giới thiệu ngành học  
         2.  Khung chương trình đào tạo  

         3.  Đề cương chi tiết các môn học

Số lần xem trang : :3995
Nhập ngày : 22-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :08-01-2010

Thông tin về bộ môn Điều khiển tự động

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (Hệ tín chỉ)(27-01-2010)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (Hệ niên chế)(08-01-2010)

Bộ môn Điều Khiển Tự Động(15-10-2008)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai bốn một