Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 94
Toàn hệ thống: 2781
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

ĐÀO TẠO
 

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật đúng chuẩn về trình độ của kỹ sư, thạc sĩ, và tiến sĩ theo các chuyên ngành. Chuẩn đào tạo này phải phải tương đương với các nước trong khu vực, và trên thế giới.
- Đào tạo đáp ứng theo nhu cầu xã hội, phục vụ sản xuất.
 
 NGÀNH ĐÀO TẠO
Để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí, Chế biến nông sản – thực phẩm, Công nghệ Sau thu hoạch, Kỹ thuật giao thông,… Khoa Cơ khí – Công nghệ đã xây dựng 6 ngành đào tạo hệ đại học chính quy.
·         Cơ khí nông nghiệp
·         Điều khiển tự động
·         Công nghệ nhiệt lạnh
·         Cơ điện tử
 
CẤP ĐÀO TẠO
-         Trước năm 1992: đào tạo đại học với hai cấp học cao đẳng và đại học.
-         Từ năm 1992 đến nay: Thêm đào tạo Sau đại học với hai cấp học thạc sĩ và tiến sĩ.
 
 SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐÀO TẠO
 
1.1.Đào tạo kỹ sư

Khoá
Niên học
Số lượng SV
Khoá
Niên học
Số lượng SV
Trước giải phóng
K.14
K.16
Sau giải phóng
K.1
K.2
K.3
K.4
Cao đẳng K.1
Cao đẳng K.2
Cao đẳng K.3
K.5
K.6
K.7
K.8
K.9
K.10
K.11
K.12
K.13
Tại chức K.6
K.14
K.15
K.16
 
1973 – 1978
1974 – 1979
 
1975 – 1980
1976 – 1981
1977 – 1982
1978 – 1983
1978 – 1982
1979 – 1983
1980 – 1984
1979 – 1984
1980 – 1985
1981 – 1986
1982 – 1987
1983 – 1988
1984 – 1989
1985 – 1990
1986 – 1991
1987 – 1992
1987 – 1992
1988 – 1993
1989 – 1994
1990 – 1995
 
19
16
 
38
45
49
82
39
51
64
50
44
109
76
64
61
73
50
31
82
86
88
66
K.17
Tiền Giang K.1
Tiền Giang K.2
K.18
K.19
K.20
K.21
Chuyển tiếp
K.22
K.23
K.24
K.25
K.26
K.27
K.28
K.29
K.20
Cao đẳng K.5
K.31
Cao đẳng K.6
K.32
K.33
K.34
K.35
 1991 – 1996
1993 – 1998
1994 – 1999
1992 – 1997
1993 – 1998
1994 – 1999
1995 – 2000
1996 – 2001
1996 – 2001
1997 – 2002
1998 – 2003
1999 – 2004
2000 – 2005
2001 – 2005
2002 – 2006
2003 – 2007
2004 – 2008
2004 – 2007
2005 – 2009
2005 – 2008
2006 – 2010
2007 – 2011
2008 - 2012
2009 - 2013
43
59
38
41
57
35
35
57
15
45
75
80
150
107
180
139
201
13
320
72
288
316
215
315

 
1.2.Đào tạo sau đại học
-         Thạc sĩ:
+ Khóa 1 (1992-1995): 15 thạc sĩ       
+ Khóa 2 (1994-1997): 09 thạc sĩ
+ Khóa 3 (2000-2002): 05 thạc sĩ       
+ Khóa 4 (2001-2003): 05 thạc sĩ
+ Khóa 5 (2002-2004): 05 thạc sĩ       
+ Khóa 6 (2003-2005): 04 thạc sĩ
+ Khóa 7 (2004-2006): 06 thạc sĩ       
+ Khóa 8 (2005-2007): 07 thạc sĩ
+ Khóa 9 (2006-2008): 06 học viên     
+ Khóa 10 (2007-2009): 06 học viên
+ Khóa 11 (2008-2010): 14 học viên 
 
 
 
-         Tiến sĩ:       + Khóa 1992: 1 tiến sĩ    
+ Khóa 1995: 2 tiến sĩ              
          + Khóa 2005: 2 nghiên cứu sinh
 

 

Số lần xem trang : :4748
Nhập ngày : 21-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :18-06-2014

Visa(26-12-2016)

Thư mời(26-12-2016)

HỘI NGHỊ KHCN TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ 2015 - THÔNG BÁO SỐ 1(27-01-2015)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NK 2010-2011(03-11-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CC(23-08-2010)

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ(25-03-2010)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ NK 2008-2010(25-03-2010)

Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa(24-03-2010)

Liên hệ với khoa Cơ khí - Công nghệ (15-01-2008)

Sinh viên(23-12-2007)

Nghiên Cứu(22-12-2007)

Mục tiêu, bằng cấp và thời gian đào tạo(21-12-2007)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba bảy sáu không

Xem trả lời của bạn !