Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 759
Toàn hệ thống: 13121
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

BÀI GIẢNG
MÔN HỌC: BƠM QUẠT MÁY NÉN (207401)
(Giảng viên: GVC-ThS. Nguyễn Hùng Tâm)
I.                  BÀI GIẢNG
II.               TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.     Bơm, quạt, máy nén. (Nguyễn Văn May)
b.     Chương 3: Bơm
c.      Chương 4: Quạt
 

Số lần xem trang : :7925
Nhập ngày : 23-10-2012
Điều chỉnh lần cuối :

GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ MÁY (207111)(26-09-2012)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám bốn bốn bảy