Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 147
Toàn hệ thống: 6989
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
-------------
Số: 32/TB-KHTC-ĐHNL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Tp.HCM, ngày 13 tháng 2 năm 2012
 
THÔNG BÁO
V/v: “Thời gian đóng học phí HK2/2011 – 2012”
 
Theo thông báo số 2141/TB-ĐT-ĐHNL ngày 19/10/2011 V/v đăng ký môn học, đăng ký học lại HK2/2011 – 2012, Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo về thời gian đóng tiền học phí như sau:
1.     Thời gian nộp tiền: từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 16/03/2012
2.     Hình thức nộp tiền: Nộp tiền học phí qua tài khoản ngân hàng
 
Hệ đào tạo                                Số tài khoản                                         Tên ngân hàng
Chính quy                                 31410000393114                                  BIDV
 
Ghi chú: Sau thời hạn trên, P.KHTC chốt danh sách sinh viên và chuyển đến các đơn vị liên quan. Mọi vấn đề liên quan sẽ không được giải quyết như: không có tên không danh sách dự thi học kỳ, không được công nhận điểm thi.
 
Kính đề nghị các khoa/Bộ môn trực thuộc thông báo đến sinh viên để thực hiện theo nội dung này.
 
Trân trọng thông báo!
 
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
 
 

Số lần xem trang : :3934
Nhập ngày : 14-02-2012
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO, TIN TỨC

Thông báo về việc đăng ký môn học theo nguyện vọng SV - HK172(05-01-2018)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP NH 2016-2017(05-09-2017)

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(07-08-2017)

Danh sách các môn học Khoa đề nghị mở lớp theo yêu cầu của sinh viên(04-08-2017)

THÔNG BÁO BAN HÀNH NỘI QUY RA VÀO CƠ QUAN(24-07-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2017 - 2018(24-07-2017)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH(30-05-2017)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(14-03-2017)

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2016-2017(10-03-2017)

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(28-02-2017)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC(20-02-2017)

Người Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng của SEARCA(08-12-2016)

Thông báo về tham dự sinh hoạt học thuật của Nghiên cứu sinh(25-11-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Nguồn nhân lực - nền tảng cơ giới hóa.(17-08-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Bước tiến chậm, phụ thuộc nước ngoài(17-08-2016)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(23-06-2016)

Bộ nông nghiệp phê duyệt “Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp”(21-03-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO(04-12-2015)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 (Dự kiến)(17-11-2015)

THƯ MỜI HỌP MẶT KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP KHOA(02-11-2015)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín hai năm chín