Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 968
Toàn hệ thống: 23749
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     
Số: 2179/QĐ-ĐHNL-ĐRL                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày  17 tháng 9 năm 2013
 
V/v Đánh giá kết quả rèn luyện
của sinh viên học kỳ II/2012-2013”                                                                    
 
Kính gửi : - BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHOA, BỘ MÔN TRỰC THUỘC
 Căn cứ:
- Thực hiện Qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và THCN hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký QĐ số: 60/2007QĐ – BGDĐT ban hành Qui chế đánh giá kết rèn luyện của sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và THCN hệ chính quy và kế hoạch hoạt động của trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.
            - Để việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II/2012 – 2013 được thống nhất, khách quan và có ý nghĩa động viên, khuyến khích sinh viên.
Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật sinh viên (HĐKTKL) đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, bộ môn trực thuộc thực hiện đúng tiến độ xét điểm rèn luyện của sinh viên, cụ thể theo quy trình kèm theo:
1.      Từ 23 – 26/9/2013 sinh viên khóa 2009, 2010 đánh giá điểm rèn luyện cá nhân và lớp duyệt điểm rèn luyện, nộp bảng điểm về khoa, bộ môn.
2.      Từ 27 – 30/9/2013 sinh viên các khóa còn lại đánh giá điểm rèn luyện cá nhân và lớp duyệt điểm rèn luyện, nộp bảng điểm về khoa, bộ môn.
3.      Ngày 7/10/2013 Phòng CTSV tổng hợp và họp hội đồng xét điểm rèn luyện các Khoa/Bộ môn, công bố danh sách điểm rèn luyện trên website nls.hcmuaf.edu.vn.
4.      Ngày 10/10/2013 Phòng CTSV trình Ban giám hiệu ký và chuyển điểm rèn luyện của sinh viên về phòng Đào tạo cập nhật vào hệ thống điểm.
Đề nghị các Khoa, bộ môn trực thuộc thực hiện đúng tiến độ và quy định chung của nhà trường.
 Trân trọng kính chào.  
                                                                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG
                         P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                             
       PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng
Nơi nhận:
- Như trên                                                                                           
- Phòng Đào tạo, Phòng KHTC                                                                           
- Phòng CTSV, Đoàn trường
- Lưu: P.CTSV, HC          

Số lần xem trang : :4682
Nhập ngày : 26-09-2013
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO, TIN TỨC

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH ĐIỆN - MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM 2019(04-09-2019)

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập(24-05-2019)

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ - BUỘC THÔI HỌC (HK2 - NH2017-2018)(16-11-2018)

Robot tỉa cây do sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo trên Báo VnExpress(12-10-2018)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ - TUYỂN SINH 2018(26-02-2018)

Thông báo về việc đăng ký môn học theo nguyện vọng SV - HK172(05-01-2018)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP NH 2016-2017(05-09-2017)

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(07-08-2017)

Danh sách các môn học Khoa đề nghị mở lớp theo yêu cầu của sinh viên(04-08-2017)

THÔNG BÁO BAN HÀNH NỘI QUY RA VÀO CƠ QUAN(24-07-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2017 - 2018(24-07-2017)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH(30-05-2017)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ(14-03-2017)

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2016-2017(10-03-2017)

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC(28-02-2017)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC(20-02-2017)

Người Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng của SEARCA(08-12-2016)

Thông báo về tham dự sinh hoạt học thuật của Nghiên cứu sinh(25-11-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Nguồn nhân lực - nền tảng cơ giới hóa.(17-08-2016)

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Bước tiến chậm, phụ thuộc nước ngoài(17-08-2016)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba ba ba chín

Xem trả lời của bạn !