Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 63
Toàn hệ thống: 2296
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

THÔNG BÁO
(V/v: Đăng ký học & thi tốt nghiệp cho SV hệ niên chế)
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các lớp thuộc hệ đào tạo niên chế (khóa 2007 trở về trước) nhưng chưa tốt nghiệp được học & thi các môn tốt nghiệp, Khoa dự kiến tổ chức đợt học và thi tốt nghiệp vào tháng 12/2012.
Đề nghị các sinh viên có nhu cầu học đến văn phòng Khoa để đăng ký & nộp kèm Bảng điểm cá nhân đã hoàn tất các môn học (được in từ Phòng Đào Tạo).
Thời gian: Từ ngày 01/11/2012 đến 15/11/2012
          Sau thời gian trên những sinh viên nào không đăng ký Khoa sẽ tổ chức chung với Khóa 2009.
          Riêng đối với các sinh viên đăng ký đúng hạn Khoa sẽ làm tờ trình lên Ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo để xin ý kiến. Nếu được sự chấp thuận của Nhà Trường Khoa sẽ tiến hành đăng ký môn học & tổ chức cho sinh viên học, thi.
                                                                                                     Ngày 31 tháng 10 năm 2012
                                                                                                        Khoa Cơ Khí – Công Nghệ
 

Số lần xem trang : :3730
Nhập ngày : 01-11-2012
Điều chỉnh lần cuối :21-08-2013

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2017(09-06-2017)

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 (tháng 3-2017, đã xét)(11-04-2017)

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 (tháng 3-2017, tạm xét)(20-03-2017)

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12-2016, đã xét)(03-01-2017)

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12-2016, tạm xét)(26-12-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 - chính thức (tháng 9/2016) (12-10-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 9/2016)(30-09-2016)

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (30-09-2016)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 (9/2016)(15-09-2016)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (6/2016)(15-06-2016)

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp Th.05/2016(27-04-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 1/2016 (Tháng 03/2016)(31-03-2016)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (3/2016)(24-03-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 4/2015 (Chính thức)(16-12-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 9/2015(chính thức)(17-09-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6/2015(chính thức)(28-06-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3/2015 (với phòng Đào tạo)(26-03-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3/2015 (Sơ bộ)(16-03-2015)

Kết quả kiểm tra xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12/2014)(22-12-2014)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 9/2014 (Đã duyệt) (29-09-2014)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 9/2014 (danh sách trình Hội đồng xét duyệt)(26-09-2014)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 9/2014 (Sơ bộ)(15-09-2014)

KẾT QUẢ ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6/2014(17-06-2014)

Thông báo thời gian và địa điểm báo cáo tốt nghiệp năm 2014(30-05-2014)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP (NEW)(14-03-2014)

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP - ĐỢT THÁNG 3-2014 (14-03-2014)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12 - NĂM 2013(13-12-2013)

Thông báo lịch ký sổ văn bằng tốt nghiệp K2009 (03-12-2013)

THÔNG BÁO KIỂM TRA THÔNG TIN HỘ TỊCH ĐỂ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP(14-10-2013)

Kết quả xét tốt nghiệp (chính thức) (27-09-2013)

Kết quả xét tốt nghiệp lần 2 - Tháng 9 năm 2013 (13-09-2013)

LỊCH NHẬN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP (KHÓA 2008 - ĐỢT 2)(21-08-2013)

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP KHÓA 2009(19-08-2013)

THÔNG BÁO XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP(19-08-2013)

Thông báo về Lịch ký sổ bằng tốt nghiệp đợt Tháng 06 - 2013(27-05-2013)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP (27-12-2012)

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DẠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP(14-06-2010)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không ba sáu