Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 171
Toàn hệ thống: 4385
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
 NĂM HỌC 2011 -2012
Mã hoá: MT /5.4.1 /KCK
Ban hành lần: 03   
Hiệu lực từ ngày: 25/08/2011
Trang/ tổng số trang: 1/ 1

 
Mục tiêu 1: 100% cán bộ viên chức trong Khoa hiểu biết Mục tiêu chất lượng và Chính sách chất lượng năm học 2011-2012 của Khoa và nhà trường.
 
Mục tiêu 2: Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, tự đánh giá theo tiêu chuẩn, quy trình do Khoa đề ra.
 
Mục tiêu 3: Thực hiện 3 công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai tài chính.
 
Mục tiêu 4: Đảm bảo 100% các môn học của ngành/ chuyên ngành có giáo trình hoặc bài giảng (dưới nhiều hình thức) để phục vụ giảng dạy và học tập.
 

 
Người soạn thảo
Người kiểm tra
Người phê duyệt
Chữ ký
 
 
 
 
 
Chức danh
TRƯỞNG KHOA
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên
PGS.TS. Trần Thị Thanh
PGS.TS. Nguyễn Hay
TS. Trịnh Trường Giang

 

Số lần xem trang : :5615
Nhập ngày : 16-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :16-11-2011

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2010 - 2011(28-02-2011)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba bốn sáu

Xem trả lời của bạn !