Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 105
Toàn hệ thống: 1861
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2010 -2011
Mã hoá: TT /5.4.1 /KCK
Ban hành lần: 02   
Hiệu lực từ ngày:
Trang/ tổng số trang: 1/ 1

 
 
 
Mục tiêu 1: Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, có trên 90% cán bộ viên chức được đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng.
Mục tiêu 2: Thực hiện đầy đủ các cuộc vận động về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Mục tiêu 3: Thực hiện 3 công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai tài chính.
Mục tiêu 4: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hành chính và giáo vụ trong Khoa.
Mục tiêu 5: Đảm bảo 100% các môn học của ngành/ chuyên ngành có giáo trình hoặc bài giảng (dưới nhiều hình thức) để phục vụ giảng dạy và học tập.
Mục tiêu 6: Đảm bảo 70% các môn học do khoa phụ trách có ít nhất một tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài gửi cho sinh viên và yêu cầu sinh viên đọc.
Mục tiêu 7: Trên 75% sinh viên, học viên hài lòng với nội dung và phương pháp giảng dạy các môn học do Khoa đảm trách.
Mục tiêu 8: 100% giảng viên trong Khoa tham gia nghiên cứu khoa học hoặc chuyển giao công nghệ theo quy định hiện hành.
Mục tiêu 9: Xây dựng kế hoạch dự án về đào tạo theo định hướng nghề nghiệp cho một ngành đào tạo của khoa
 

 
Người soạn thảo
Người kiểm tra
Người phê duyệt
Chữ ký
 
 
 
 
 
Chức danh
TRƯỞNG KHOA
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên
PGS.TS. Trần Thị Thanh
PGS.TS. Nguyễn Hay
TS. Trịnh Trường Giang

 

Số lần xem trang : :3844
Nhập ngày : 28-02-2011
Điều chỉnh lần cuối :28-02-2011

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011 - 2012(16-11-2011)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm tám sáu sáu

Xem trả lời của bạn !